Аналіз вірша Мандельштама «Silentium»

Вірш «Silentium» вперше було опубліковано в дев’ятому номері знаменитого журналу «Аполлон» за 1910 рік. Згодом Мандельштам включив його в свій дебютний збірник «Камінь». На думку більшості літературознавців, в цій книзі з’єднується «дитячість Верлена» з «суворістю Тютчева». Перша риса проявляється в легкості подачі тем. Друга – в серйозності обраних для лірики мотивів. Слово Осип сприймає як камінь. Поет виступає в ролі будівельника, архітектора. На відносинах Мандельштама до Тютчева варто зупинитися трохи докладніше. З творчістю великого попередника геній століття двадцятого був дуже добре знайомий. Численні вірші Осип знав напам’ять, що відзначала в своїх мемуарах його дружина. «Silentium» – явна відсилання до однойменного шедевру філософської лірики Тютчева. Різниця в назвах спостерігається тільки на рівні знаків пунктуації. У Федора Івановича в кінці заголовка поставлений знак оклику, у Осипа Емільовича – нічого.

До сих пір ведуться суперечки, хто або що мається на увазі під займенником «вона» в «Silentium» Мандельштама. Існує величезна кількість версій, що для такого невеликого вірша – досить незвично. Один з варіантів – Осип вів мову про кохання. Ключовий аргумент на користь цього тлумачення – згадка грецької богині Афродіти. До цього дня її образ залишається чи не головним символом любові і краси в світовій культурі. Наступний аргумент на користь висловленої тут версії – в творі згадана «першооснова життя», що відсилає читачів до натурфілософії. Відповідно до її положень, Космос утворюють дві сили: Любов як початок загального зв’язку і Ворожнеча як початок поділу всього сущого. В якості непрямого підтвердження може виступити інший вірш збірки «Камінь» – «Безсоння. Гомер. Тугі вітрила … ». Його головний мотив не викликає питань – однозначно любов. У цього твору кілька перетинів з «Silentium». Зокрема, мова йде про античну тему і згадці моря.

Цікава рядок «вона і музика і слово». Мандельштам вважав поезію спорідненої музиці. На його думку, справжньому композитору завжди по дорозі з істинним поетом. Якщо взяти до уваги версію, що в «Silentium» йдеться про любов, виходить, настільки сильне почуття здатне увібрати в себе поезію і музику, породити і об’єднати їх.

Посилання на основну публікацію