Аналіз епічного твору малого жанру

Необов’язково дотримуватися сувору послідовність наведених тут пунктів, але кожен з них, залежно від специфіки твору, повинен бути вами аргументований і при необхідності розкритий. Якщо щось вам невідомо, не турбуйтеся, розкрийте повніше інші пункти.

Час створення твору, історія задуму, коротка характеристика епохи.
Жанрова своєрідність твору:
велика чи мала епічна форма;
характеристика виду твори: оповідання, новела, повість, роман, роман-епопея і т.д.;
характеристика жанру твору:
наприклад, розповідь – пригодницький, історичний, фантастичний, детективний, психологічний, утопічний і т.п.
Особливості сюжету. Ключові епізоди твору (якщо це розповідь, то епізод, можливо, буде тільки один; те саме стосується пунктів 5 і 6).
Система персонажів: головні, заголовні, другорядні; характеристика персонажів за іншими критеріями, відповідним авторським задумом.
Тематика твору. Провідні теми. Ключові образи й епізоди, що допомагають розкрити тематику твору.
Проблематика твору. Провідні проблеми, ключові образи й епізоди, в яких вони особливо гостро заявлені. Авторське бачення вирішення поставлених проблем.
Композиція твору:
наявність епіграфів, присвят, прологів, епілог і їх художнє значення;
основні елементи сюжету та їх характеристика: експозіція2, розвиток дії, кульмінація3, развязка4;
наявність вставних елементів (“оповідання в оповіданні”), відступів і т.д.; відкритий фінал і його художнє значення; розповідь від першої особи, поєднання розповіді від першої особи з авторським розповіддю, “ланцюг оповідань” та ін
Характеристика інтриги і конфлікта5. Зв’язок розвитку конфлікту з композіціей6 твори (див. елементи сюжету).
Особливості авторського оповідання: наявність художніх описів (пейзажів, портретів, інтер’єрів) та їх ідейно-естетичне значення; особливості мови письменника, наявність і значення художніх прийомів (тропів: метафор, епітетів, гіпербол, літоти, порівнянь; антитези, гротеска7 і т.д.); провідні способи створення художніх образів; художнє вираження авторської позиції.
Ідея (ідейний зміст) твору, читацька інтерпретація авторського задуму.
Сенс назви твору.
Місце твору в творчому доробку автора.

Посилання на основну публікацію