Алітерація

Під алітерацією розуміють особливий літературний прийом, що полягає в повторенні одного або ряду звуків. При цьому велике значення має висока частотність даних звуків на відносно невеликому мовному ділянці. Наприклад, «Де гай ржущих рушниць ірже». Однак якщо повторюються цілі слова або словоформи, як правило, про алітерації мови не йде. Для алітерації характерно нерегулярне повторення звуків і саме в цьому і полягає основна особливість даного літературного прийому. Зазвичай прийом алітерації використовується в поезії, але в ряді випадків алітерацію можна зустріти і в прозі. Так, наприклад, В. Набоков дуже часто в своїх творах використовує прийом алітерації.

Від рими алітерація відрізняється в першу чергу тим, що повторюються звуки зосереджуються не на початку і кінці рядка, а абсолютно похідним, хоча і з високою частотністю. Другою відмінністю ж є той факт, що аллітерірует, як правило, приголосні звуки.

До основних функцій літературного прийому алітерації відносяться звуконаслідування і підпорядкування семантики слів асоціаціям, які викликають у людини звуки.

Посилання на основну публікацію