1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія
  3. Які соціальні зміни відбуваються в сучасному суспільстві

Які соціальні зміни відбуваються в сучасному суспільстві

Перетворення в одній галузі життя соціуму тягне за собою зміни і в інших сферах. Трансформації відбуваються в політичній (обрання нових державних лідерів, зміна форм правління), культурної (відродження звичаїв, переосмислення історії), соціальній сфері (поява нових соціальних груп, професій).

У сучасному суспільстві відбувається встановлення тісних політичних і економічних зв’язків між державами, створення єдиного інформаційного поля. Світові держави стають взаємопов’язані і взаємозалежні. Цей процес називається глобалізацією. Він має, як позитивні (технологічний зростання, створення нових робочих місць, вільний доступ до інформації), так і негативні (екологічні проблеми, безпрецедентне збільшення міграційних потоків, нерівномірність економічного розвитку держав) сторони.

ПОДІЛИТИСЯ: