1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Культурологія
 3. Як відбувається формування етносу

Як відбувається формування етносу

У стародавніх греків словом «етнос» було прийнято позначати інші народи, які не були греками. Тривалий час в російській мові як аналог і користувалося слово «народ». Визначення С.М. Широкогорова дозволило підкреслити спільність культури, відносин, традицій, побуту і мови.

Совремённая наука дозволяє трактувати це поняття з 2 точок зору:

 • Етнос як форма існування людини, його культури і усвідомлення себе. При цьому обов’язково враховується вплив природних факторів. Прикладом може служити концепція, розроблена Л.М. Гумільовим.
 • Етнос як історико-соціальна система, яка має на увазі зародження, розвиток і переформування структури. В цьому випадку розселення етносу далеко не завжди збігається з офіційно визнаними кордонами держави. Існують окремі етнічні діаспори на території інших держав.

Зародження і формування будь-якого етносу має на увазі велику протяжність в часі. Найбільш часто таке формування відбувється навколо певної мови або релігійних переконань. Виходячи з цього ми часто вимовляємо такі словосполучення, як «християнська культура», «ісламський світ», «романська група мов».

Основними умовами виникнення етнічної групи є наявність загальної території і мови. Ці ж фактори в подальшому є підтримують факторами і головними відмітними ознаками того чи іншого етносу.

З додаткових чинників, що впливають на формування етносу, можна відзначити:

 • Загальні релігійні переконання.
 • Близькість з расової точки зору.
 • Наявність перехідних міжрасових груп (метисних).

До факторів, які об’єднують етнічну групу, можна віднести:

 • Специфічні риси матеріальної і духовної культури.
 • Спільність побуту.
 • Групові психологічні характеристики.
 • Спільне усвідомлення себе і уявлення про спільність походження.
 • Наявність етноніма – самоназви.

Етнос по суті являє собою складну динамічну систему, яка постійно зазнає процеси трансформації і водночас зберігає свою стійкість.

Культура кожного етносу зберігає якусь константність і одночасно змінюється з плином часу від однієї епохи до іншої. Особливості національної культури і самопізнання, релігійні та духовно-моральні цінності накладають відбиток на характер біологічного самовідтворення етносу.

ПОДІЛИТИСЯ: