1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Культурологія
 3. Типи суспільства в залежності від науки

Типи суспільства в залежності від науки

Є спеціальна наука – суспільствознавство, націлена на вивчення даного тут поняття. Але крім нього, є й інші науки (психологія, філософія та інші), активно використовують термін суспільство. Вікіпедія розглядає значення цих визначень також для міжпредметних і субдисциплін антропології.

Суспільствознавство

Наскільки б не було широким розглядається тут поняття, в ньому можна виділити кілька історичних типів як класифікація. Вони будуть розглянуті далі:

 • Традиційне суспільство. Для цього виду характерно активна сільськогосподарська діяльність. На всі зв’язки і спілкування між членами суспільства сильно впливають усталені традиції. Такий тип є слабким, нездатним до повноцінного розвитку, оскільки всі взаємини здійснюються за допомогою проходження багато в чому застарілими принципами, а також забобонам.
 • Індустріальне суспільство. Цей тип разюче відрізняється від попереднього в першу чергу тим, що відбувається відмова від старих видів діяльності, на користь розвитку наукових технологій та освіти, а також зростання виробництва. Однак це призводить до все більшої гонці за матеріальними благами, в процесі якої завдається непоправної шкоди навколишньому середовищу за рахунок непланомірного викачування природних ресурсів.
 • Постіндустріальне суспільство. У ньому покликане об’єднати позитивні риси обох попередніх типів. Таким чином гармонійно поєднується вирішення екологічних проблем, але при цьому відбувається подальший розвиток науки, нових технологій. Зроблено акцент на отримання нових знань і загальну освіченість. Широко розвивається і стає різноманітніше сфера надання послуг. До такого типу прагне сучасний світ.

Соціальна антропологія

Соціальне суспільство – це основна форма існування людства, що включає в себе механізми саморегулювання. Найчастіше в соціології його ділять за типами виходячи з рівня їх розвитку. Соціологом Д. Ленський була складена наступна класифікація:

 • група полювання і збирання – спільність, в якій вперше були розділені обов’язки;
 • аграрне просте товариство – це група людей, у якій відсутній окремий лідер, їй керуючий;
 • аграрне складне – група людей, в політичній структурі яких є люди, які займаються управлінською діяльністю;
 • індустріальне – соціум, що займається виробничою діяльністю;
 • особливе, яке не можна віднести ні до одного з перерахованих вище типів.

Також в соціології користуються терміном віртуальне суспільство, воно функціонує в інтернеті, що характерно для сучасного століття технологій.

Оскільки суспільством також називають сукупність всіх людей на планеті, важливо зрозуміти як представляють його розвиток. Передбачається, що перші племена, які згуртувалися заради виживання, вибирали територію, на якій вели осіле життя. Розвиваючись, вони перетворювалися в села, а потім міста. З останніх же виростали цілі держави. Згодом людьми були вироблені закони і певні норми поведінки, яким повинна була слідувати група індивідуумів. Люди могли заслужити певний статус і підвищити своє становище в колективі.

Політична антропологія

Ця субдісціпліна класифікує суспільство по політичній структурі на наступні типи:

 • рід;
 • плем’я;
 • вождівство;
 • держава.

Притому сила цих типів в першу чергу буде залежати від оточення інших груп людей, які можуть бути налаштовані дружньо або вороже. Зазвичай більш ізольоване суспільство є захищеним від посягань і живе більш мирно.

Виходячи з усього вищесказаного можна зробити висновок, що суспільство – живий організм, де кожен член виконує важливу роль і впливає на розвиток інших індивідів і життя організації в цілому.

ПОДІЛИТИСЯ: