1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія
  3. Світогляд та життєві цінності культури народів Месопотамії

Світогляд та життєві цінності культури народів Месопотамії

Для сучасних науковців беззаперечним залишається той факт, що фундамент культури Месопотамії було закладено шумерами. Аккадський період, представлений спочатку вавилонянами, а потім — ассирійцями, безперечно, мав свої особливості, проте трансформації усталених традицій, форм соціального досвіду і, зрештою, самої свідомості не спричиняли разючих змін. До прикладу, відомо, що писемність у Месопотамії була створена саме шумерами. Аккадці, а далі й інші народи, що проживали на території Передньої Азії, запозичили шумерську систему письма, відому як клинопис, та упродовж трьох тисячоліть активно нею користувалися. Зрозуміло, що протягом такого великого проміжку часу ця писемність поступово удосконалювалася, спрощувалася, проте привнесені зміни не знищили самого принципу, закладеного шумерами в її основу. Великою повагою до спадщини шумерів відзначився ассирійський цар Ашшур-баніпал, у Ніневійському палаці якого було знайдено силу-силенну глиняних табличок з клинописними текстами, яких на той час уже ніхто не міг прочитати. Незрозумілі для сучасників тексти Ашшурбаніпал сприймав як найціннішу спадщину, що була залишена пращурами для нащадків. Саме тому він їх збирав і зберігав. Отож понад 2 тисячі років, що відділяли ассирійця Ашшурбаніпала від шумерів, не стали на перешкоді почуватися причетним до традиції, що дозволяє і нам сприймати культуру Месопотамії як динамічне ціле. Отже, мета, яку ми поставимо перед собою, буде зведена до спроби віднайти ті принципи, життєві цінності, що формували світогляд людини, цементували культуру і впродовж віків скеровували її рух у визначеному напрямку.

ПОДІЛИТИСЯ: