Сутність міфу та особливості міфологічного світосприйняття

Безумовно, будь-яка культура не є статичною, вона розвивається. Попри це, у відповідному часі та просторі як творці, так і прості виразники культури формують і культивують той неповторний світ, у якому ідеї, норми, ідеали та стандарти знаходять своє матеріальне втілення у її артефактах, роблять їх видимими, наповнюючи життям і, таким чином, дозволяють розпізнати серед інших. То ж спробуємо у цьому руслі людського духу осмислити і виділити те, задля чого культура Античності колись народилася і, виконавши свою місію в історії розвитку людства, у відведений для неї час зійшла зі сцени, але залишила по собі добру пам’ять.

У пам’яті багатьох поколінь як стародавніх греків, так і римлян був міф. Тим паче, що за своїм характером антична культура була міфологічною, і ця міфологія мала свої особливості. Про це детально та аргументовано писав О.Ф. Лосєв (1991). Отже, перш ніж розглянемо особливості античної міфології, варто пригадати, що таке міф, адже походження цього слова суто грецьке. Як відомо, у сучасній, до того ж доволі об’ємній літературі можемо не знайти однозначної відповіді на це питання.

Слово “міф”, а грецькою буде “mythos”, перекладається як “оповідь”, або “переказ”. У такому разі міфом ми можемо назвати розповідь стародавніх греків або римлян про своїх богів, героїв, демонів та інших, можливо, дивних істот. Більше того, міф — це конструктивна модель буття для людини, яка вірить і співвідносить своє життя з тими образами, що нерідко міфологія і подає як зразок для наслідування. Саме тому міфологічна реальність завжди є реальністю актуальною, тобто мислиться свідомістю як абсолютно реальна подія у житті людини. (О.Ф Лосев, 1990). Тому будь-який міф не лише відповідає на запитання, які ставить людина, але й пояснює явища природи, походження предметів, тварин, наприклад, чому йде дощ, або чому закінчується зима і на зміну їй приходить літо. Міф регламентує також відносини між членами общини, членами сім’ї. Міф формує світогляд античної людини, сприяє формуванню відповідних умов для розвитку культури, а тому й мистецтва, обрядів, звичаїв, традицій і навіть античної філософії та науки.

Посилання на основну публікацію