Сучасні природничонаукові теорії походження людини

У Новий і Новітній час відродилися як креационная теорія, заснована на старозавітних біблійних текстах, так і античніприродничо-наукові теорії, що підтверджуються даними археології та інших, суміжних з нею наук, що виникли вже з кінця XIX ст. і пов’язаних з дослідженням найдавнішого стану землі (Палеолог), тварин (палеозоологія) і древніх рослин (палеоботаніка).
У XIX-XX ст. дослідники виділили три центри походження людини (Південно-східна Азія, центрально-азіатський регіон (на поч. XX ст.) і африканський (прийнятий в наші дні)). Вважалося, що найдавніші археологічні свідчення початку історії людства відносяться до періоду не раніше мільйона років тому. Під впливом пануючої природничо-наукової теорії Дарвіна і еволюційної теорії дослідники виділяли кілька етапів прогресивного розвитку людини: австралопітеки, пітекантропи, синантропи, неандертальці і, нарешті, людина розумна (хомосапіенс).
Сьогодні багато що в цих теоріях довелося переглянути, насамперед, завдяки археологічним знахідкам, отриманим під час розкопок під керівництвом англійського археолога Р. Лики в Південно-східній Африці (Кенія і Танзанія), починаючи з 60-х рр. XX ст. Крім того, у XX ст. виявилася неспроможною і еволюційна теорія, що розуміється як прогресивний прямолінійний еволюційний процес розвитку, як у природі, так і в суспільстві.
У 1960 р в Олдувайській ущелині Кенії були виявлені знаряддя праці прадавньої людини, що датуються 2 млн. 800 тис. – 2 млн. 500 тис. Років до Р.Х. Саме виникнення людини стало якісним стрибком, який супроводжувався генетичними змінами. Головною причиною такого стрибка в Кенії і Танзанії з’явилася сейсмічна та радіаційна активність, що мала місце в давнину. Тут уранові руди близько підходили до кори земної півкулі і в конкретний історичний період виникла природна радіація, яку абсолютно неможливо отримати в експериментальних умовах. Під впливом природного радіаційного фону людиноподібні істоти (антропоїди) втрачали якості тварини (зоологічні) і набували якості соціальні, тобто вони ставали антропогенний. Опинившись незахищеними в природному середовищі, вони з метою виживання і захисту стали переходити до усвідомленої трудової діяльності, створюючи примітивні знаряддя праці і поступово їх удосконалюючи.
Звичайно, ця теорія все ще є гіпотезою і не скасовує біблійну креаційну теорію походження людини. Але теорія якісного стрибка, в результаті якого виник первісна людина або антропоген, дозволяє переглянути еволюційну теорію Дарвіна і відмовитися від відомих суджень Ф. Енгельса, викладених у відомій його статті «Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину» і стали догмою для вітчизняних істориків і антропологів протягом усього XX століття і від якої багато з них не можуть звільнитися і сьогодні.
Примітивні дії мавп, що включають кілька найпростіших операцій, не є працею. Праця – це свідома доцільна і цілеспрямована діяльність антропогенних (найдавніших людей), спрямована на створення найпростіших і постійно вдосконалюваних ними знарядь праці для виживання в природних умовах і виробництва матеріальних і духовних цінностей.
Таким чином, праця не створив з мавпи людину. Він з’явився засобом, за допомогою якого вже виник в результаті якісного стрибка, викликаного генетичними змінами в конкретній природно природному середовищу найдавніший чоловік (антропоген) став з метою виживання і захисту змінювати і удосконалювати своє середовище проживання.

Посилання на основну публікацію