Символічна теорія цінностей

Її прихильники розглядають систему цінностей як створюваний людиною особливий символічний світ. Ця теорія заснована на уявленні про людину, яка «живе у світі символів, а не речей», як про «символічному тваринному», яка відкриває нову сферу реальності і перетворює своє буття відповідно до символічної структурою. В її основі лежать ідеї філософа-неокантианца, автора філософії символічних форм Е. Кассірера, на думку якого «етичний світ» людини виникає у міру створення їм символів, що мають функціональну цінність. На переконання одного з творців загальної теорії систем Л. фон Берталанфі, ні натуралістична, ні гуманістична, ні онтологічна теорії не можуть пояснити до кінця природу етичних цінностей, у зв’язку з тим, що не враховують символічної діяльності людини. Для даної теорії характерно підкреслене ігнорування специфіки буття людей і ціннісних орієнтації особистості в різних суспільних системах. Символічна теорія цінностей абсолютизує роль символічної діяльності людей, яка жодним чином не розкриває многранності творчого потенціалу особистості, залежного не тільки від соціальних умов її життєдіяльності.

Посилання на основну публікацію