Сфери суспільного життя та їх специфіка

Соціальна система включає в себе певні складові. До них відносяться як соціальні суб’єкти, так і інші утворення, які називаються сферами суспільного життя. Наше суспільство – неймовірно складна організована система життєдіяльності. І як інші складні системи воно включає в себе підсистеми, тобто сфери.

Під суспільними сферами розуміється та чи інша сукупність стійких відносин між суб’єктами соціальної системи. Кожна з них – це певна стійка і велика, а також щодо автономна підсистема діяльності.

Незалежно від спрямованості, вона включає в себе наступне:

  • ту чи іншу людську діяльність (вона може бути пов’язана з релігією, політикою, освітою і т. д.);
  • соціальні інститути (роботу, школу, церкву, політичну партію і т. д.);
  • склалися стосунки одну людину з іншими, які складаються в процесі його діяльності, зокрема, при розподілі і обміні в економічній сфері.

Виділяються чотири ключові сфери суспільного життя людей:

  • соціальна (згідно з нею люди відрізняються за національностями, класам, народам, віковими категоріями і т. д.);
  • економічна (розглядає виробничі відносини між людьми і продуктивні сили);
  • політична (суспільно-політичні утворення, партії, держава і т. д.);
  • духовна сфера (освіта, наука, мораль, релігійні відносини і т. д.).

Також слід розуміти, що людина одночасно може бути включеним в різні сфери і підтримувати або не підтримувати стосунки з іншими людьми в залежності від своїх поглядів, переконань і соціальних факторів. Сфери не можна називати простором, де люди живуть відособлено, вони щільно перетинаються один з одним. Людина займає центральну позицію по відношенню до всіх сфер і вписаний в них одночасно.

Посилання на основну публікацію