Риси античної культури

Це була язичницька пантеїстична культура з утвердженнямідеології антропоморфізму, де людина стає “мірою усіх речей”, та космоцентризму, виразом сили якого стали закони долі (фатумність буття та посмішка фортуни), з утвердженням демократичного (основаного на ідеї можливості впливу на подальший розвиток соціально-політичного та культурного життя представників демосу — вільних громадян міста — що, попри все, не вступає у протиріччя із визначеними богами, або ж традицією нормами) та змагального характеру культури (агоністичність), згідно з яким найважливіші події суспільного життя відбувалися на агоні.

Посилання на основну публікацію