1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія
  3. Предмет і об’єкт вивчення культури

Предмет і об’єкт вивчення культури

В основі вивчення історії культури людства протягом усього його існування лежать такі науки, як культурологія, філософія культури і т. Д. Що ж є предметом вивчення всіх цих наук?

Предмет вивчення – виявлення закономірностей культурних процесів (як в цілому світових, так і національних), а також різні явища духовної та матеріальної культури, культурні пам’ятки, фактори і вихідні шляхи, які стали передумовами до виникнення, розвитку та подальшого розвитку культурних інтересів, кругозору, надобностей і потреб людей. Крім того, важливо й те, що ці досягнення, явища, пам’ятники і т. П. Культурні матеріальні і духовні цінності повинні не тільки споживатися людьми, але ними і примножуватися, зберігатися і передаватися далі з покоління в покоління. На етапі цієї історичної передачі досвіду виникає нове протиріччя культури – взаємини між традиціями і оновленнями, які несе кожне наступне покоління. Ще Бердяєв Микола Олександрович (1874-1948), російський релігійний філософ, вважав культуру складною антиномичность (суперечливою) системою.

Всі аспекти соціального життя людей ставляться до поняття об’єкта культури. Також об’єкт є дослідження всіх особливостей і досягнень базових культурно-історичних типів, всіляких процесів і тенденцій у сучасній суспільно-культурному середовищі.

Якщо основними науками, які займаються вивченням культури, є культурологія та філософія культури, тобто і науки, чий внесок у її вивчення теж дуже значний. До таких наук ставляться психологія, антропологія, соціологія, історія і звичайно ж філософія. Але виділення конкретних предметів і об’єктів, що відносяться до тих чи інших наук, якраз і дозволяє їх розмежувати. Наприклад, для культурології на відміну від соціології найважливішу роль відіграє змістовна сторона спільної життєдіяльності людей. На відміну від історії та соціальної філософії, яким більше цікава сторона подієво-діяльнісного змісту життя суспільства, культурологія більше цікавиться конкретними формами історії цього життя, способами зберегти їх, впорядкувати та врегулювати. Хоча виникнення культурології відносять до початку XX в, в Росії це сталося ще пізніше, тільки в 90-х рр. XX ст. У той же час на Заході немає чітких меж володіння цієї науки. Її обов’язки взяли на себе і розділили між собою такі науки, як соціологія, культурна антропологія, філософія культури, етнографія, етнологія та ін.

Вчені виділяють три етапи формування культурології.

1. Етнографічний (1800-1860).

2. еволюціоністських (1860-1895).

3. Історичний (1895-1925).

Саме в ці періоди і складаються основні поняття культурології, які притаманні і її сучасній версії. Хоча з другої половини XX в. культурології стає властивий якийсь прагматизм. Ціннісні знання стають все більше і більше затребувані у зв’язку з появою і розширенням засобів масової інформації, застосуванням цих знань в дипломатії, політиці, військовій справі і т. Д.

ПОДІЛИТИСЯ: