1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія

Культурологія

Криза моралі - зміна моральних орієнтирів

0 коментарів
Криза моралі - зміна моральних орієнтирів. Культура і мораль «нових людей». Пошуки нових культурних і моральних цінностей З кінця IV ст. до Р.Х. в античному суспільстві стали відбуватися серйозні зміни,...

Моральні позиції Платона, Ксенофонта і Аристотеля

0 коментарів
Як вже зазначалося, образ цього видатного і мужнього філософа зберегли для нащадків його учні Платон (427-347) і Ксенофонт (444-354). Їх заслуга в тому, що вони передали головний зміст етико-філософських ідей...

Становлення моральних принципів у суспільстві

0 коментарів
Становлення моральних принципів у суспільстві. Їх систематизація в античності і виникнення етичної філософії. Гомер, Гесіод, Солон і Сократ Формування системи моральних цінностей і уявлень відбувалося в період виникнення цивілізацій, система...

Мораль, моральність, етика

0 коментарів
Життя людей у ​​суспільстві визначається не стільки політико-правовими та соціально-економічними принципами, скільки психологічними і моральними. На жаль, в більшій частині літератури радянського періоду людина як індивідуальна особа, що знаходиться в...

Мистецтво 20-21 ст. Модернізм і постмодернізм

0 коментарів
У світовому мистецтвознавстві ХХ століття вважається епохою модернізму. До цього поняття близький і авангардизм (від фр. Avant-garde - передовий загін). Авангардизм - різновид модернізму. Н. А. Бердяєв, характеризуючи початок ХХ...

Класифікація мистецтв

0 коментарів
Сучасна класифікація виділяє такі різновиди мистецтва: образотворче, музичне, «синтетичне», «технічне», декоративно-прикладне та ін. До образотворчого мистецтва відноситься живопис, скульптура, графіка, монументальне мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво. Всі ці образотворчі мистецтва впливають на...

Специфічні закони розвитку мистецтва

0 коментарів
Естетика походить від грецького слова aisthetikos - відчуває, що цілком випливає з попереднього міркування про зв'язок мистецтва з почуттям. Таким чином, естетика - це теорія плотського пізнання навколишньої дійсності. Мистецтво...

Міф і мистецтво. Мистецтво і образність

0 коментарів
Про зв'язок міфології та образотворчого мистецтва переконливо свідчать міфологічні сюжети, що відбилися на розписних чорнолакових і червонолакових давньогрецьких судинах. Таким чином, мистецтво - це творче відтворення дійсності в художніх образах....

Міф в індустріальну і постіндустріальну епохи

0 коментарів
Двадцяте століття - століття модернізму, який зробив не людину, а машину головним чинником НТР, людини ж перетворивши на її придаток, докорінно змінивши сутність міфу і міфотворчості. Міф трансформувався в технократическую...

Міф і особливості людського мислення

0 коментарів
Ідеї ​​антропологічної школи отримали подальший розвиток у роботах французького філософа і етнолога Л. Брюля, згідно з яким виникнення і розвиток міфів тісно пов'язано з особливостями людського мислення на різних етапах...