1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія

Культурологія

Ліквідація СРСР

0 коментарів
Ліквідація СРСР і особливості переходу Росії на шлях демократичного розвитку Ніщо не могло врятувати антигуманний, насильницьким чином нав'язаний російському суспільству комуністичний режим. На це дуже точно вказує відома сентенція Римського...

Культурно-політичне протистояння СРСР і Заходу

0 коментарів
Пізніше тоталітарні режими встановилися в Італії (1922) та Німеччини (1933 г.). Незважаючи на існуючі відмінності (у Росії затверджувалися ідеї комунізму, в Італії - корпоративного фашизму, в Німеччині - націонал-соціалізму), всі...

Особливості політичного життя, політичної культури Русі

0 коментарів
Особливості політичного життя, політичної культури та практики державного будівництва в Росії від Київської Русі до 1917 року Конкретно-історичні умови існування і розвитку російського суспільства призвели до того, що тенденції авторитарної...

Відродження античної демократичної думки

0 коментарів
Відродження античної демократичної суспільно-політичної думки та політичної культури в Європі Нового часу Однак ідея відродження гігантської централізованої держави вже не відповідала стану західноєвропейського суспільства, і маятник хитнувся у зворотний бік....

Антична політико-правова думка і культура

0 коментарів
У переломні періоди розвитку цивілізацій моральні і політичні цінності складають чи не визначальне зміст культурологічних процесів у суспільстві. Тому важливо розглянути такі найбільш суттєві елементи змісту політичної культури, яка є...

Моральне здоров'я особистості та культура

0 коментарів
У сучасному стані політичного, соціального та економічного розвитку суспільства знову виникає потреба в загальнолюдському моральному вдосконаленні. Це обумовлено тим, що під загрозою опинилися моральні основи життя, моральна культура, люди стали...

Світські гуманістичні ідеї

0 коментарів
Світські гуманістичні ідеї і загальнолюдські моральні та культурні цінності Систематизація світських моральних цінностей у послеантічному період почалася з епохи Відродження, коли були сформульовані головні гуманістичні принципи, орієнтовані на людину. Гуманісти...

Витоки і основи християнської етики

0 коментарів
Моральна філософія стоїків, і зокрема Луція Ганні Сенеки, мала значний вплив також на християнську етику. Не дивно тому, що в Сенеке бачили таємного християнина і приписували йому листування з апостолом...

Культура і етика стоїків. Луцій Анней Сенека

0 коментарів
Ще більший внесок у підготовку християнської догматики і релігійно-морального та етико-культурного вчення вніс з'явився в IV ст. до Р.Х. стоїцизм. На відміну від кініків стоїки не відрізнялися радикалізмом. Стоїки надали...

Моральна філософія і культура кініків

0 коментарів
Ці ідеї втілювалися в етико-філософських теоріях кініків і стоїків. Серед цих напрямків першим по часу варто кінізм - філософська течія, що відокремилося від школи Сократа на рубежі V-IV ст. до...