1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія

Культурологія

Характеристики та ознаки суспільства

0 коментарів

Це визначення можна розуміти як у вузькому, так і в широкому сенсі. У більш вузькому сенсі цей термін відноситься до групи людей, але в більш широкому сенсі це відноситься до...

Ознаки та типи суспільства

0 коментарів

Суспільство являє собою групу людей, залучених в постійне соціальне взаємодія або велику соціальну групу, яка розділяє одну і ту ж географічну або соціальну територію, зазвичай підпорядковану одному і тому ж...

Місце і роль Росії у світовій культурі

0 коментарів
Інтерес до Росії і російської культури величезний. При визначенні місця і ролі Росії у світовій культурі важливо враховувати основні тенденції, діючі в сучасному світі: 1) Зміцнення економічних і політичних позицій...

Інкультурація

0 коментарів
Інкультурація (enculturation) зводиться до вивчення людини традиціям і нормам поведінки в певній культурі. Ясно, що соціальна структура тієї чи іншої країни менш специфічна, навіть можна сказати, більш типова, ніж культура....

Інкультурація і соціалізація

0 коментарів
У зарубіжній літературі досі немає чіткого розмежування понять «інкультурація» і «соціалізація». Не отримавши широкого розповсюдження, поняття «інкультурація» використовувалося в основному в американській антропології. Незважаючи на те, що поняття «соціалізація» та...

Культура і особистість

0 коментарів
Культура відіграє в житті людини важливу, але в той же час суперечливу роль. Вона, сприяючи закріпленню найбільш цінних і корисних зразків поведінки і передачі їх наступним поколінням та іншим групам,...

Культура і суспільство

0 коментарів
Роль культури в суспільстві проявляється в її соціальних функціях. В якості основної сучасна культурологія називає виховну (людинотворчий) функцію, яка полягає у створенні певного типу особистості відповідно до вимог суспільства, забезпечує...

Культура і природа

0 коментарів
Історично культура склалася як спосіб духовного осмислення дійсності. Вона володіє рядом властивостей, таких, як здатність виробляти, зберігати і передавати духовні цінності різних форм і типів. Одна з функцій культури (нормативна,...

Значення масової культури

0 коментарів
Масову культуру складно оцінити однозначно. З одного боку, твори низької якості ведуть до зниження загального культурного рівня. Але в той же час, вперше культура охопила верстви суспільства, які в минулі...

Елітарна і масова культура

0 коментарів

Культура існує в різноманітних формах і різновидах. Виділяють, наприклад, світову і національну культуру за критерієм «поширеність».

Кожна демографічна група, соціальна, професійна може створити свою власну культуру, або субкультуру, наприклад:

міська...