1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія
  3. Особливості сучасної науки

Особливості сучасної науки

Характеризуючи сучасний стан науки, можна сказати, що в ХХ і на початку XXI ст. вона перестала бути полем діяльності окремих геніальних одинаків і стала структуруватися і інституціоналізованої. Ще в кінці XIX ст. і протягом ХХ ст., особливо в країнах недемократичного розвитку, наука працювала як би за замовленням і від неї вимагали швидкого ефекту, то з кінця ХХ ст., коли головна увага стали звертати на технологію, стало ясно, що наука повинна керуватися теоретичними, фундаментальними принципами, які не передбачають сьогочасної віддачі. Таким чином сучасна наука встала на той шлях, на який дещо раніше встало мистецтво, тобто вона стала перетворюватися на «науку для науки».
На це звернув увагу М. Хайдеггер у своїй книзі «Феноменологія. Герменевтика. Філософія мови »(М., 1993). Такий розвиток науки змусило її інтернаціоналізувати. Виникла гостра потреба активного спілкування вчених не тільки в рамках окремо взятої країни, а й на міжнародному рівні. Сучасне наукове мислення і сама наука стала технократичної. У ній став переважати примат методу і засобів над всім іншим: примат логіки над почуттями, примат досягнення дослідницьких цілей будь-якими засобами. В якості прикладів можна назвати дослідження та результати в області розробки зброї масового ураження, проблеми клонування і т.д.
У цьому криється серйозна небезпека для людства. Обмежити цей процес може тільки сама людина, бо він є творець всього, проти чого сам же і повстає. Тому М. Хайдеггер запитує: «побачать, нарешті люди і чи визнають поки не пізно, радикальну нелюдяність нинішньої викликає такі захвати науки? Всесилля розраховує мислення з кожним днем ​​все рішучіше б’є по самому ж людині, позбавляючи його достоїнства і перетворюючи його в заменимую складову частину чужого світу «операційного» мислення моделями ». Тому цілком зрозумілі сьогодні спроби деяких гуманістично мислячих дослідників відновити перерваний зв’язок між наукою і релігією.

ПОДІЛИТИСЯ: