Особливості існування етносів і їх закономірності

Історично формувався етнос виступає в ролі цілісного соціального організму і володіє наступними етнічними відносинами:

  • Самовідтворення відбувається шляхом повторюваних однорідних шлюбів і передачі з покоління в покоління традицій, самосвідомості, культурних цінностей, мови та релігійних особливостей.
  • У процесі свого існування все етноси зазнають у собі ряд процесів – асиміляцію, консолідацію та ін.

З метою зміцнення свого існування більшість етносів прагне до створення власної держави, що дозволяє регулювати відносини як всередині себе, так і з іншими групами народів.

Закономірностями народів можна вважати поведінкові моделі відносин, які є типовими для окремих представників. Сюди ж можна віднести поведінкові моделі, які характеризують окремі соціальні групи, що формуються всередині нації.

Етнос одночасно може розглядатися як природно-територіальний і соціокультурне явище. Як своєрідного сполучної ланки, що підтримує існування того чи іншого етносу, деякі вчені-дослідники пропонують вважати спадковий фактор і Ендогамія. Однак не можна не визнати, що на якість генофонду нації істотно впливають і завоювання, і рівень життя, і історико-культурні традиції.

Для етнічних груп характерно народне самосознаніеНаследственний фактор відслідковується насамперед в антропометричних і фенотипічних даних. Однак далеко не завжди антропометричні показники повністю збігаються з етнічною приналежністю. На думку іншої групи дослідників, сталість етнічної групи обумовлено народним самосвідомістю. Однак таке самосвідомість може одночасно виступати в ролі показника колективної діяльності.

Унікальне самосвідомість і сприйняття світу тієї чи іншої етнічної групи може прямо залежати від того, яка його діяльність з освоєння навколишнього середовища. Один і той же вид діяльності може по-різному сприйматися і оцінюватися в свідомості різних етнічних груп.

Найбільш стійкий механізм, що дозволяє зберігати унікальність, цілісність і стійкість етносу – це його культура і спільна історична доля.

Посилання на основну публікацію