Основні поняття культурології

• культура цивілізації

• морфологія культури

• функції культури

• суб’єкт культури

• культурогенез

• динаміка культури

• мову і символи культури

• культурні коди

• міжкультурні комунікації

• культурні цінності і норми

• культурні традиції

• культурна картина світу

• соціальні інститути культури

• культурна самоідентичність

• культурна модернізація

Посилання на основну публікацію