Мова. Писемність та освіта

Оскільки переселенці, що заснували на північно-причорноморських землях свої міста-держави, були переважно іонійськими еллінами, закономірно, що давньогрецька мова функціонувала в іонійському діалекті. Однак херсонесити розмовляли на діалекті дорійському. У елліністичну добу для полегшення спілкування між греками на теренах грекомовного світу сформувався єдиний варіант грецької мови, що грунтувався на античному та іонійському діалектах та отримав назву “койне “. Койне став доволі популярним спочатку в Ольвії, а з часом і серед освічених людей Північного Причорномор’я. Нарешті, починаючи з III ст. до н.е., койне стає мовою усієї офіційної документації. З посиленням римського впливу і поступовим входженням до його складу частини міст-дер-жав набуває популярності й мова латинська. Некрополі Херсонеса та Ольвії зберегли надгробки римських солдат з латинськими епітафіями.

Численні епіграфічні джерела свідчать про те, що багато жителів як міст, так і сіл цього регіону вміли писати та читати. Вихованню та освіті упродовж усієї історії розвитку культури приділяли багато уваги. Археологами знайдені дарчі написи друзям, присвяти язичницьким божествам, вірші, шкільні вправи, уривки з поем Гомера тощо. Навчальна програма базувалася на передових програмах, що були популярні в Елладі. Із 6-8 років хлопчики упродовж 4-5 років вивчали грамоту, літературу, арифметику, музику, малювання. Потім упродовж трьох років вони отримували початкові знання з риторики, астрономії, філософії і, нарешті, у віці 15-18 років у гімнасіях, отримуючи більш глибокі знання з наведених вище дисциплін та з географії, геометрії, активно займалися своєю фізичною підготовкою. Школи, де діти здобували початкові знання, та гімнасії існували у кожному місті, а в Херсонесі та Ольвії — і риторські школи. У навчальних закладах проводилися як спортивні, так і музичні змагання. У Горгіпії та Херсонесі було знайдено агоністичні каталоги, у яких перераховано усіх переможців спортивних змагань. Особливо популярними були стрільба з лука, біг на довгі дистанції, пентатлон, до якого увійшли: біг на коротку дистанцію, стрибки у довжину, кидання диска, списа та боротьба. Записували спортивні перемоги у державні документи та Ольвійські магістрати. Наприклад, там згадується про Пуртея, який переміг у киданні списа та диска, Євресібія — у бігу та стрибках, Леоніда — у метанні списа.

Посилання на основну публікацію