1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія
  3. Моральні позиції Платона, Ксенофонта і Аристотеля

Моральні позиції Платона, Ксенофонта і Аристотеля

Як вже зазначалося, образ цього видатного і мужнього філософа зберегли для нащадків його учні Платон (427-347) і Ксенофонт (444-354). Їх заслуга в тому, що вони передали головний зміст етико-філософських ідей Сократа, до яких так чи інакше поверталися всі наступні мислителі. Платон, видатний давньогрецький філософ, висунув ідею побудови ідеальної держави і найбільш досконалого суспільства і розробив і власну етичну теорію. На його думку, в такому суспільстві в людських душах буде гармонійне поєднання трьох найважливіших елементів або начал: розумне, афективний і нерозумне або пожадливий – джерело задоволень, насолоди і пристрастей. Платон підкреслює, що якщо кожне з цих почав буде здійснювати розумне справу під розумним управлінням, то гармонія душі не порушиться. У цьому випадку розумне початок, як зазначає філософ, буде панувати в душі, афективний – виконувати обов’язок захисту, а пожадливий – коритися і приборкувати свої погані прагнення. Від поганих вчинків і несправедливості кожної окремої людини убезпечує саме те, що в його душі кожна частина виконує призначену їй функцію і як тільки ця гармонія порушується, люди впадають у марнославство і пожадливий початок повністю опановує людиною. Одним з таких почав, на думку Платона, є прагнення до багатства і влади, що руйнує гармонію душі і що затверджує в суспільстві влада багатих чи плутократію. Учень Платона Арістотель (384-322) у своїй головному етико-філософському творі «Нікомахова етика», розвивав одне з суджень Сократа – проблему сенсу життя. На відміну від ідеаліста Платона Аристотель був реалістом. З погляду його етичної філософії сенс життя полягає не в задоволеннях і щастя, які для різних людей різні, а здійсненні вимог розуму. Він не відкидав задоволень, але брав до уваги тільки такі, які випливали з розумної діяльності. Будучи філософом-реалістом, він вважав, що в житті завжди співіснують добро і зло і вважав, що, в якій би формі вони не проявлялися, завжди є щось середнє між надлишком і нестачею, відвагою і боягузтвом, марнотратством і скупістю, зрештою між добром і злом.

ПОДІЛИТИСЯ: