Мистецтво античності та особливості його розвитку

Для мистецтва Європи мистецтво античної доби на всі часи стало взірцем для наслідування і джерелом натхнення. Безумовно, мистецтво стародавніх греків та римлян має єдину основу, а тому в них чимало спільних рис: розвивалося античне мистецтво у межах рабовласницького суспільства, на його формування суттєвий вплив мала міфологія та агон, що визначав змагальний характер культури в цілому. Проте, незважаючи навіть на той факт, що спадок давньогрецьких митців став предметом для наслідування і подальшого розвитку в римлян, які узагальнювали та завершували розпочате їх попередниками, є підстави вважати, що мистецтво як Греції, так і Риму можна розглядати як явища самостійні, які мають свої особливості і свій характер. Завдання полягає у тому, щоб проаналізувати та достойно оцінити той внесок, який зробило античне мистецтво у світову скарбницю загалом і кожної культури — зокрема. Одночасно будемо шукати відповідь на запитання: що саме зробило мистецтво стародавніх греків та римлян неповторним?

Посилання на основну публікацію