1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія
  3. Методи і проблеми вивчення культури

Методи і проблеми вивчення культури

Культура – складна і багаторівнева система, тому і вивчення її не є однаковим.

Існує декілька підходів до аналізу культури:

1) технологічний (оцінює рівень розвитку виробництва);

2) діяльнісний (філософія, живопис);

3) ціннісний;

4) генетичний;

5) структурний;

6) символічний.

У XVIII в. сформувалося два основних підходи до відповіді на питання: що таке культура?

Один з напрямків – песимістичне (ірраціональне). Його родоначальником став французький письменник і філософ-просвітитель Ж.-Ж. Руссо. У його розумінні людина – це досконала істота, а саму сприятливу для нього форму життя – бачив в природному середовищі, на лоні природи. І так як культура, на думку Руссо, проводить межу між людиною і природою, її він вважав основним злом. Виступаючи за рівність усіх людей, він звинувачував культуру разом зі всякими релігіями, мистецтвом і науками в тому, що вони цьому рівності перешкоджають.

Прихильником Ж. Ж. Руссо був німецький філософ Ф. Ніцше. Він був прихильником антикультури як істинної природи людини. Культура, на його думку, є зло, яке не може дати свободи, а лише поневолює людину. З цим поневоленням культурою був згоден австрійський лікар-психіатр і психолог, засновник психоаналізу 3. Фрейд. Він бачив джерело різних душевних страждань і відхилень людей у тому, що їм необхідно підлаштовуватися під навколишній світ з його культурними нормами.

У своїх роботах німецько-американський філософ, психолог і соціолог Еріх Фромм якраз і відштовхувався від фрейдовского психоаналізу, додавши до нього теорію відчуження К. Маркса (1818-1883).

XX століття ознаменувалося відразу трьома теоріями розвитку культури: О. Шпенглера, А. Швейцера, М. Вебера.

Відповідно до теорії німецького філософа О. Шпенглера, раціоналістична цивілізація призвела до деградації духовних цінностей культури. На думку Шпенглера, культура є організм, термін життя якого приблизно тисяча років. Згідно з цим всю світову історію О. Шпенглер поділив на вісім культур: єгипетську, індійську, вавилонську, китайську, греко-римську, візантійсько-арабську, західноєвропейську, культуру майя.

Теорія німецького вченого Макса Вебера (1864-1920) заперечувала крах культури Західної Європи. На думку філософа, на зміну одним цінностям неминуче приходять інші, що і сталося в Західній Європі.

Німецько-французький мислитель Альберт Швейцер (1875-1965) своєю роботою “Розпад і відродження культури” підтримав О. Шпенглера. А. Швейцер також відзначав занепад західноєвропейської культури, що призвів до її кризи. Але в той же час А. Швейцер на відміну від О. Шпенглера не вважав, що це незворотний процес. Він вірив, що ситуацію можна поправити.

Цікава концепція дослідження культури соціолога Питирима Олександровича Сорокіна (1889-1968). Він виділяв три основних типи культур:

1) ідеальний;

2) чуттєвий;

3) ідеалістичний.

Ідеальний тип заснований на сверхчувственном абсолюті, тому до нього в основному відносяться духовні культурні цінності. Другий тип – чуттєвий – на чільне всього ставить матеріальне. Його потреби чисто фізичні. Ідеалістичний тип є синтезом ідеального і чуттєвого типів культури.

Варто зауважити, що аналогічні типи має процес розвитку суспільства. Перший тип, ідеальний, відноситься скоріше до античного світу. Він діє до XIII в. На зміну йому приходить ідеалістична культура. Вона зберігається до XIV ст., Потім йде чуттєва культура, в XX в. вона занепадає.

Великий вплив на розуміння культури зробив російський вчений-натураліст Володимир Іванович Вернадський (1863-1945). Він ввів нове поняття “ноосфера”, що означає “сфера розуму”, а також вивчив вплив її на різні процеси, які відбуваються на нашій планеті.

Інший яскравий представник вивчення явища культури – Карл Ясперс (1883-1969), німецький філософ, представник релігійного екзистенціалізму. У той час в Європі панувала теорія культурних циклів, він таки не був її прихильником і ввів нове поняття – осьовий час. Цією віссю служить час близько 500 років до н. е. З наявністю цієї осі він пов’язує найбільший переворот в історії.

Існує ряд наук, які дозволяють вивчати історію культури. До таких наук відносяться:

1) хронологія – наука про вимірювання часу, яка дозволяє встановлювати дати історичних подій;

2) метрологія – історична дисципліна, яка займається вивченням розвитку систем заходів, грошового рахунку і т. П .;

3) геральдика – дисципліна, що вивчає герби;

4) палеографія – історична дисципліна, що займається вивченням пам’яток стародавньої писемності;

5) генеалогія – історична дисципліна, яка вивчає походження та історію родинних зв’язків, становить родоводи і т. Д.

ПОДІЛИТИСЯ: