1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія
  3. Культура і природа

Культура і природа

Історично культура склалася як спосіб духовного осмислення дійсності. Вона володіє рядом властивостей, таких, як здатність виробляти, зберігати і передавати

духовні цінності різних форм і типів. Одна з функцій культури (нормативна, або регулятивна, або захисна) – є наслідком необхідності підтримувати певні збалансовані відносини людини і навколишнього середовища (природного і соціального), т. Е. Зберігати і відтворювати сукупний духовний досвід людства. Інша функція (інформаційна) – покликана забезпечувати процес культурної спадкоємності і різні форми історичного прогресу. Вона проявляється в закріпленні результатів соціокультурної діяльності, накопиченні, зберіганні та систематизації інформації, у передачі її з покоління в покоління і збагачення його. Для вирішення цих завдань в сучасній культурі існують вже інститути культури, які, виникнувши в різних формах і способах духовної діяльності, поступово набули самостійний статус.

Культура являє собою єдиний, неподільний, цілісний організм. Людина, що не замикає себе в окремих ізольованих видах духовної діяльності, здатний досягти більш значних результатів. Особистість, включена в духовні процеси відкритої культури, теж повинна бути відкритою, не кажучи про її самостійність і самодостатності.

Жодна культура не може існувати ізольовано від навколишнього її реальної дійсності, вона обов’язково вступає у взаємодію з об’єктами живої, природною, і неживої, «штучної», природи. Людина, будучи істотою природним – соціальний, будучи соціальним – природний. Він знаходиться в постійній взаємодії зі складною системою «природа – суспільство», і природно, що і культура функціонує на всіх рівнях цієї системи. Ось чому напрямки, функції культури різноманітні, як різноманітна система, хоча внутрішньо вони цілісні і єдині.

На самому ранньому етапі людського буття об’єктом культуропреобразующего впливу була природа, при цьому вона виступала не тільки в ролі об’єктивної реальності, а й була природного суттю самої людини, на яку також було спрямовано вплив людини. Людина почала творити «власний світ», перетворюючи природу в місце «свою» існування, в «своє» житло, і таким чином він почав розрив з породила його матір’ю-природою. Людині стало тісно, ​​він вирішив піти далі, почав перетворення світу, створив світ культури та соціуму.

Існує точка зору про несумісність природи і культури, про суперечність біологічного і соціального в людині. Але будь-якій розсудливій людині зрозуміло, що культура неможлива без і поза природи, культура перетворює дане єством природи.

Існує і протилежна точка зору – природо-центризму, що обгрунтовує центральну і основоположну роль природи в розвитку культури і людини.

Як видно, обидві точки зору далекі від гармонізації природи і культури. Безумовно, культура виховує людину так суттєво і глибоко, що можна говорити про формування нового вигляду людини. Ні до культури, ні поза її неможливо поява людини як істоти розумної (і соціального). Але незважаючи на те, що сутність людської істоти глибоко пов’язана з сутністю культури, вона не виключає характеристики людини як біологічного виду.

Взаємини людини з природою не зводяться до соціальних. Природа – це не тільки навколишнє людини середу у вигляді озер, полів, лісів і т. П., Це ще й прийшла до нього від роду уявлення про природу як про якийсь космосі, з його етнічними особливостями, віруваннями, традиціями і т. Д. Культура призначена для того, щоб зв’язувати людини з природою, об’єднувати в цілісний космос природний ландшафт, житло, спосіб добування їжі і самої людини у всіх її національних проявах.

В. І. Вернадський вважав, що «є шляхи позитивного технологічного розвитку цивілізації, пов’язані з дозволом процесів не тільки технологічних і технічних, але в першу чергу з розумінням інтересів вільно мислячого людства». Він писав, що «перед людством відкривається величезне майбутнє, якщо воно зрозуміє це і не буде вживати свою працю і свій розум на самознищення».

У сучасному світі культура дедалі складно і більш глибоко опосередковує відносини людини і природи, внаслідок чого людина все більше віддаляється від природи. Поступово людина втрачає свій зв’язок з природою, з корінням свого буття, природну опосередкованість свого існування.

Технологізованої буття людини рубежу XX-XXI ст. показало, наскільки в гонитві за надбудованими людини над культурою людство може віддалитися від природи, забувши свою природность, і завдати непоправної шкоди колиски культури – природі. Екологічні проблеми – одне з породжень людської життєдіяльності, його зречення від природи в собі, втрати органічного єдності людини і природи. Природа – це середа інстинктивного проживання людини, поза якою людина не здатна існувати як біологічний вид. У той же час, істотною і реальною середовищем проживання людини є і культура, яка створює систему свідомої поведінки.

Культура поступово виробляє в якості свого об’єкта ставлення до природи, таким чином, виникає культура екологічної діяльності людини, завдання якої – підняти на новий рівень оцінки відношення природи і людини, ввести знання про ці відносини в систему цінностей культури.

Подолання екологічна культура починається з рівноправних відносин в системі «природа – суспільство», з оптимізації взаємодії природних і соціальних, природних і штучних процесів.

ПОДІЛИТИСЯ: