1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія
  3. Культура і особистість

Культура і особистість

Культура відіграє в житті людини важливу, але в той же час суперечливу роль. Вона, сприяючи закріпленню найбільш цінних і корисних зразків поведінки і передачі їх наступним поколінням та іншим групам, підносить людину над світом тварин, створює його різноманітний духовний світ, сприяє людському спілкуванню. При цьому культура, реалізуючи свою регулятивну функцію, здатна за допомогою прийнятих і схвалених в колективі норм зафіксувати несправедливість, зміцнити забобони, допустити нелюдське поводження. Історія доводить, що все створене в рамках культури, щоб підкорити природу, може бути спрямоване проти людини. Тому важливо вивчити окремі прояви культури, щоб отримати можливість знизити напруженість у взаємодії людини з породженої ним культурою.

Значна частина духовних цінностей створюється професійними творцями. Та й в області матеріальної культури особистості належить багато чого. Творча особистість виконує важливу функцію в розвитку культури. Але перш особистість повинна сформуватися в суспільстві. Це вплив суспільства на особистість проявляється в ряді факторів. Для кожного типу культури зрозумілий і необхідний свій основний тип особистості. Ці типи різні в різних соціальних групах, але мають спільні риси, обумовлені зв’язками особистості з суспільством в цілому і його культурою. Відзначимо також, що різні типи культур дають різні можливості для формування та розвитку особистості. Особистість має можливість впливати на хід світової історії і розвиток культури. Можна виділити три основні напрями впливу:

1) Особистість своєю діяльністю (за умови збігу спрямованості діяльності, зі спрямуванням суспільного прогресу) може значно прискорити темпи історичного розвитку, внести помітний внесок у світову культуру. Таку форму впливу на хід історичного прогресу називають прогресивною.

2) Діяльність особистості може розвиватися в напрямку, протилежному напрямку суспільного прогресу. Тоді в залежності від потужності соціальних сил, що підтримують її, і від її власних якостей особистість може мати серйозний стримуючий вплив на хід історії і розвиток світової культури. У такому випадку говорять про негативний вплив на історію.

3) Особистість може надати суперечливе вплив історичний прогрес. Можна назвати трохи особистостей, чия діяльність може бути оцінена однозначно – позитивно чи негативно. Як правило, особистості на якихось етапах свого життєвого шляху сприяють прискоренню ходу історії, а на якихось – уповільнення. Зустрічаються в історії приклади, коли особистість в один і той же час одними сторонами своєї діяльності надавала прогресивний вплив на суспільство, а іншими – регресивний.

У підсумку можна сказати, що дві основні рушійні сили культури – це суспільство і особистість. Кожен просуває культуру по-своєму, граючи різні ролі, вирішуючи різні завдання, взаимодополняя один одного.

Таким чином, можна зробити висновок, що рівень культурного розвитку особистості, її духовне багатство залежать від включення схвалених соціумом цінностей в людську діяльність і від того, наскільки соціум стимулює цей процес, сприяє йому.

Особистість, привласнюючи базисні цінності культури, перетворює їх в моделі поведінки. Суспільство розвивається в режимі пошуку все більш сприятливих умов для формування особистості як активного суб’єкта культури, як творця і носія цінностей культури.

ПОДІЛИТИСЯ: