Класифікація та приклади етносу

Класифікація проводиться по самих різних параметрах, найбільш простий з них – це чисельність. Цей показник не тільки характеризує стан етносу на поточний момент, але і відображає характер його історичного розвитку. Як правило, формування великих і малих етносів протікає за зовсім різними шляхами. Від чисельності того чи іншого етносу залежить рівень і характер міжетнічних взаємодій.

Прикладами найбільш великих етнічних груп можна назвати наступні (за даними від 1993 року):

  • Китайці, загальна чисельність яких становить 1 млрд осіб.
  • Хіндустанці – понад 200 млн осіб.
  • Американці, які проживають на території США – 180 млн чоловік.
  • Бенгальці – понад 180 млн осіб.
  • Росіяни – понад 170 млн осіб.
  • Бразильці – близько 130 млн осіб.
  • Японці – близько 125 млн осіб.

Загальна чисельність цих народів складає 40% від загальної чисельності всього населення земної кулі. Існує також група етносів з чисельністю від 1 до 5 млн чоловік. Вони складають близько 8% всього населення.

Найбільш малі етнічні групи можуть нараховувати кілька сотень людей. Як приклад можна привести юкагиров – етнічну групу, яка проживає в Якутії, і іжорців – фінська етнічна група, заселяли території в ленінградській області.

Іншим критерієм класифікації є динаміка чисельності населення в етнічних групах. Мінімальний приріст населення відзначається в західноєвропейських етнічних групах. Максимальне зростання відзначається в країнах Африки, Азії, Латинської Америки.

Посилання на основну публікацію