1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія
  3. Інкультурація

Інкультурація

Інкультурація (enculturation) зводиться до вивчення людини традиціям і нормам поведінки в певній культурі. Ясно, що соціальна структура тієї чи іншої країни менш специфічна, навіть можна сказати, більш типова, ніж культура. До культури важче пристосуватися і звикнути, в неї важче вбудуватися. Повинні пройти роки, але людина може так і не звикнути до чужої культури, при цьому абсолютно легко справляючись з професійними завданнями або соціальною роллю.
Під соціалізацією розуміється навчання людини життя в сучасному суспільстві. Незалежно від того, куди і на який час людина виїхала або переїхав, він зобов’язаний мати елементарні уявлення про соціальну структуру і стратифікації суспільства, про розподіл людей по класах, про розподіл ролей в сім’ї, про політичний устрій держави, про цивільні права і т. П .
Таким чином, адаптація до соціального порядку життя в чужій країні відбувається швидше, ніж інкультурація – пристосування до чужих цінностей, традиціям і звичаям.
Адаптація відбувається і при соціалізації, і при інкультурації. Але «соціалізація» – це адаптація індивіда до соціальних умов життя, а «інкультурація» – до культурних. При соціалізації адаптація легка і швидка, при інкультурації – важка і тривала. Тип адаптації визначає тип відповіді на питання: «Хто ти?» Людина може відповісти по-різному. З погляду соціалізації, він відповість: «Я – інженер, художник, артист». З погляду інкультурації, він скаже: «Я – німець» або «Я – американець».
Инкультурация, або навчання культурі, може здійснюватися кількома способами:
• безпосередньо, наприклад, коли батьки вчать дитину дякувати за подарунок;
• опосередковано, коли той же дитина спостерігає, як поводяться люди в подібних ситуаціях.
Таким чином, пряме висловлювання і непряме спостереження («придивляннями») є двома важливими способами інкультурації. Людина може змінити свою поведінку і у випадку, якщо йому кажуть, «як слід чинити», і в разі, якщо він підглядає, як поводяться інші в подібних ситуаціях. У людській практиці часто можна зіткнутися з ситуацією, коли люди говорять одне, а роблять інше. Такі ситуації дезорієнтують індивіда і ускладнюють процес інкультурації.
Соціалізація – «вростання» в суспільство, становлення людини соціального. Кінцевий процес соціалізації – особистість.
Можна бути дуже соціалізованим і абсолютно неінкультурірованним.
У старості процес накопичення культурних норм доходить до своєї вершини, але здатність до адаптації з віком згасає. Старим людям складніше пристосовуватися до швидко мінливих соціальних умов. Літньому емігрантові важче пристосуватися до норм чужої культури, так як йому складніше всіх звільнитися від вантажу колишніх культурних звичок.
Таким чином, інкультурацію і соціалізацію можна вважати процесами, що розвиваються за різними законами. На один і той же вік припадає максимум соціалізації і мінімум інкультурації і навпаки.
Отже, процеси соціалізації і інкультурації можуть йти в одному напрямку, а можуть розвиватися в протилежних напрямках. Їх фази можуть збігатися, але можуть істотно різнитися. Коли обидва процеси збігаються, т. Е. Йдуть в одному напрямку, ми можемо побудувати єдиний континуум «соціалізація – інкультурація».
Люди, виховані серед тварин, повернувшись в суспільство, не здатні до нього пристосуватися і незабаром гинуть, тому що у них мінімальний потенціал інкультурації та соціалізації. Діти, виховані в дитячих будинках та інтернатах, характеризуються в основному середніми величинами інкультурації та соціалізації і, ставши дорослими, вони виявляються погано пристосованими для повноцінного життя у великому суспільстві за межами установи державного виховання. Найвищим потенціалом наділені інтелігентні люди, соціально активні та культурно відбулися.

ПОДІЛИТИСЯ: