1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія
  3. Форми культури, її класифікація

Форми культури, її класифікація

Так як культура є складною системою, її прийнято розглядати з різних сторін за певними характеристиками.

Основні класифікації культури ведуться:

1) за географічними ознаками (Схід, Захід і т. Д.);

2) за тимчасовими ознаками (ведеться хронологія культур);

3) за формаційним ознаками (кам’яний вік, залізний і т. Д.);

4) за технологічними ознаками (характеристика нових інформаційних технологій);

5) по носію культури.

Зупинимося детальніше на останній класифікації – по носію культури. Залежно від цього культура підрозділяється на світову і національну.

До світовій культурі відноситься все те краще, що було досягнуто національними культурами різних народів усього світу.

Національна культура є сукупністю культур вже не народів, а різних класів, груп і прошарків суспільства. До національної культури належать духовні цінності (мова, релігія, література і т. Д.) І матеріальні (ведення господарства, знаряддя праці, економічний устрій).

Та культура з її цінностями, звичаями, віруваннями, укладом і традиціями, яка притаманна більшості членів суспільства, є домінуючою культурою. Але різні фактори (розпад суспільства на окремі соціальні групи) призвели до того, що з’явилися і так звані субкультури, т. Е. Культури, які притаманні невеликим культурним світам. До таких субкультурам можуть ставитися молодь, пенсіонери, національні меншини та інші групи. Найчастіше розбіжності між домінуючою культурою і субкультурою незначні. Але трапляється, що відмінності бувають величезними, з’являються групи, які починають протистояти домінуючій культурі. Це явище отримало назву контркультури. Іноді це протиріччя з пасивного переростає в екстремістський. Найчастіше таким групам притаманний анархізм, радикалізм. Варто згадати шістдесяті і сімдесяті роки XX в. У Європі та США з’явилося таке значне рух, як хіпі. “Діти квітів”, як називали себе його учасники, заперечували моральні норми суспільства, жили за своїми власними принципам і переконанням (“вільна любов”). Вони були не згодні з конформізмом, властивим суспільству того часу, з його стриманістю і раціоналізмом. Основу нового руху становила молодь. На зміну “дітям квітів” прийшло нове рух, вже більш радикальне і запеклий, – панк. У перекладі з англійської слово punk означає “гниль, покидьки”. Панкам були притаманні анархічні ідеали, музика і атрибутика, які відрізняли їх від “споживчого” товариства з його жагою наживи, застарілими моральними цінностями.

Багаторівнева культура, залежно від того, хто цю культуру створює, має кілька форм: елітарну, народну, масову.

З самих назв цих форм вже можна зробити висновки про те, про які творців культури тут йде мова. Але все ж зупинимося детальніше на кожній з форм культури.

Елітарну культуру часто називають високою культурою. Вона створюється на замовлення еліти суспільства, його привілейованої частини професіоналами своєї справи. Сюди входять і класична музика, і класична література, різні види витонченого мистецтва. Гаслом служить вислів “Мистецтво заради мистецтва”. Елітарна культура найчастіше недоступна малоосвічених народу, знаходиться в деякій ізоляції від нього.

Прикладом такої культури служить російське художнє об’єднання “Світ мистецтва”. Воно було створене в Санкт-Петербурзі в 1898 р російським художником, критиком й істориком мистецтва Олександром Миколайовичем Бенуа (1870-1960) і російським театральним і художнім діячем Сергієм Павловичем Дягілєвим (1872-1929) і проіснувало до 1924 р Діячі цього товариства виступали за “чисте” мистецтво, прагнули цим мистецтвом “перетворити” життя.

Протилежністю елітарної (високої) культурі є культура народна, інша назва – аматорська культура. Її творці не мають будь-якої професійної підготовки в своїй справі, найчастіше їх імена залишаються невідомими. Найбільш часто вживане визначення для народної (аматорської) культури – фольклор. Сюди входять різні міфи, казки, перекази, танці та пісні. Народна культура підрозділяється на індивідуальну (оповідання, казки, легенди), групову (танці, пісні), масову (карнавали).

Фольклор на відміну від елітарної культури залишається прив’язаним до конкретного місця, до його традиціям і нормам.

Інший вид культури – масова культура. Друга назва – загальнодоступна культура. Вона не відрізняється якоюсь вишуканістю та аристократичністю смаків. Масова культура з’являється в середині XX в. Це пов’язано з поширенням у більшості країн засобів масової інформації. Масове мистецтво – це мистецтво для кожного, тому має задовольняти смаки більшості. Ось чому воно безпосередньо залежить від ринку.

Масова культура теж поділяється, в неї входять інтернаціональна і національна масові культури.

На відміну від елітарної культури масова призначена для більшої аудиторії, а на противагу народній культурі, для якої характерна анонімність, масова культура – авторська.

Важливою характеристикою масової культури є таке поняття, як мода. Масова культура повинна задовольняти миттєві бажання людей, швидко змінюватися, бути актуальною. Все це веде до ряду недоліків: примітивізму, культурної посередності, появі примітивних культів, героїв, жадобі володіння речами і т. П. Але є і гідність: масова культура насамперед заснована на архетипах. На цьому несвідомому інтересі людей до деяких речей (секс, насильство, гроші) і заснована масова культура, ось чому вона так зрозуміла всім. Все це призводить до низведению суспільства до стадії мовчазної споживання. Недарма багато філософи, письменники стали зачіпати цю проблему. Першим почав німецький філософ і історик О. Шпенглер. Його головний твір “Захід Європи”, написане в 1918-1922 рр., Присвячене смерті культури, її перетворенню в цивілізацію без будь-якого творчості. Проблему володіння і буття, “свободи для” і “свободи від” торкнувся у своїй книзі “Мати чи бути” німецько-американський філософ, психолог і соціолог ЕріхФромм (1900-1980). Для цих філософів масова культура – лише тільки духовна несвобода.

ПОДІЛИТИСЯ: