Етнос і його види

Традиційно етнос прийнято розглядати в першу чергу як родове поняття. Виходячи з такого уявлення, прийнято виділяти три типи етнічних груп:

  • Род-плем’я (вид, характерний для первісного суспільства).
  • Народність (характерний тип в рабовласницькому і феодальному століттях).
  • Для капіталістичного суспільства характерно поняття нації.

Існують базові чинники, які об’єднують представників одного народу:

  • Наявність спільної мови і релігійних переконань.
  • Наявність однієї постійної території, на якій тривалий час проживають представники групи – цей фактор реалізується не завжди.
  • Духовна і матеріальна культура, спільна для всієї групи.
  • Загальні уявлення про історію та походження.
  • Загальні поняття і уявлення про державність.
  • Усвідомлення окремими представниками своєї приналежності до етнічної групи і почуття солідарності.

Роди і племена історично були найпершими типами етнічних груп. Їх існування тривало кілька десятків тисяч років. У міру того як життєвий уклад і лад людства розвивався і ускладнювався, з’явилося поняття народності. Їх поява пов’язана з утворенням племінних союзів на загальній території проживання.

Далі починають розгортатися тенденції консолідації і утворюються більш цілісні етнічні системи – нації. Вони грунтуються на спільності економічної та господарської діяльності.

Посилання на основну публікацію