Елліністичний театр

Театр елліністичної доби має суттєві відмінності від театру класичної епохи. Так, під впливом ідеології східних деспотій театр втрачає привілей критикувати суспільні порядки свого часу чи нападати на поважних осіб, навпаки, відтепер покликанням театру вбачають їхнє уславлення. Драматургія перестає бути чинником політичного життя і формування суспільної свідомості, тож відбувається зміна тематичних пріоритетів з суспільно-політичного регістру на побутовий: драматурги елліністичної епохи приділяють увагу переважно вузьким питанням родини і побуту, прагнуть досягти витонченої форми. Увага глядачів різко зміщена з трагедій на комедії, тому комедіографія зазнає значного розвитку. На жаль, до нас дійшло не так багато від новоаттичної комедії (комедії елліністичної доби) — окремі уривки з творів Філемона, Дифіла, двох Аполлодорів та великі уривки з комедій Менандра. Нова комедія, на противагу аттичній, була не політичною, а переважно побутово-пригодницькою, більшість текстів мали клішовану сюжетну схему, але суттєво різнилися за деталями її художнього вирішення. Відчутним виявився вплив на нову комедію психологічних принципів Еврипіда. Нова комедія відрізняється від класичної і за будовою: у ній відсутній хор (якщо хор є, то він виступає лише в антрактах), з неї практично витіснені словесні баталії персонажів.

Посилання на основну публікацію