Елітарна і масова культура

Культура існує в різноманітних формах і різновидах. Виділяють, наприклад, світову і національну культуру за критерієм «поширеність».

Кожна демографічна група, соціальна, професійна може створити свою власну культуру, або субкультуру, наприклад:

 • міська субкультура;
 • молодіжна субкультура і т. д.

При цьому цінності субкультури не суперечать панівній культурі, субкультура потрапляє в ранг контркультури.

За рівнем майстерності творців і типом аудиторії виділяють три форми культур:

 • народну;
 • елітарну;
 • масову.

Народна культура сягає своїм корінням в систему цінностей, в менталітет народу і відображає національний характер. Автори її творів, як правило, невідомі, не мають професійної підготовки.

Ці твори можуть дописуватися, змінюватися такими ж невідомими творцями в процесі колективної творчості. Найбільш яскраво це простежується на:

 • міфах;
 • легендах;
 • переказах;
 • епосі;
 • казках;
 • піснях;
 • танцях.

До народної культури можна віднести:

 • анекдот;
 • народний костюм;
 • сценарій проведення різних обрядів (масниця, великдень, хрещення і т. д.).

Народна культура буває:

 • традиційна;
 • колективна;
 • пасивна.

У той же час вона залишається невичерпним джерелом натхнення для представників елітарної і масової культури.

Елітарна культура стоїть на чолі мистецтва, вона постійно працює над створенням нових видів і форм мистецтва.

Інша її назва – «висока культура», оскільки створюється вона елітою суспільства або професійними творцями за замовленням еліти. У її структуру включені витончене мистецтво, класична музика і література.

Елітарна культура не розрахована на сприйняття її широкими масами, для її розуміння споживач повинен бути підготовлений особливим чином, йому необхідно володіти особливою мовою мистецтва. Девіз елітарної культури:

«мистецтво заради мистецтва»

(наприклад, фільми Фелліні та Тарковського, книги Кафки, Бьолля, полотна Пікассо, музика Дюваля і Шнітке).

Особливості елітарної культури: звертається тільки до еліти, це культура «аристократичного інстинкту», касти; вона замкнута, доступна лише неабияким людям. Елітарна культура протиставляє оригінальність та індивідуальність у пошуках нових художніх рішень уніфікованості і тривіальності масової культури; закритість і складність культурних кодів – простоті та доступності; і т. д. Головна відмінність елітарної культури від масової полягає у створенні нових культурних форм і визначенні шляху подальшого розвитку.

Елітарна культура апробує те, що через роки стане загальнодоступною класикою або тривіальним мистецтвом.

Тому, незважаючи на особость, вишуканість елітарної культури, деякі її твори (ймовірно, у зв’язку з тим, що суспільство і його члени розвиваються, переходять на новий етап осмислення дійсності, у тому числі вираженою засобами культури) стають надбанням широких мас. Так сталося з фільмами Копполи і Бертолуччі, полотнами Далі і творами М. Шемякіна. Час стирає межі між масовою й елітарною культурами. Те нове в мистецтві, що сьогодні доступно тільки обраним, через деякий час буде зрозуміло вже значно більшій кількості споживачів культурних цінностей.

Масова культура загальнодоступна, вона не виражає вишуканих смаків аристократів або духовних шукань народу.

Її сплеск відзначений в середині XX ст., коли засоби масової інформації проникли в більшість країн. Масова культура проголошує мистецтво для кожного, яке повинно рахуватися зі смаками і запитами будь-яких споживачів, лише б вони платили гроші за його комерційну доцільність.

На відміну від елітарної і народної, масова культура володіє меншою художньою цінністю, швидко змінюється, залежить від моди і реагує на будь-яку подію. Її характерні риси – наслідуваність, стандартизованість. Незважаючи на те, що масова культура черпає ідеї з елітарної та народної культури, вона стереотипізована. Якщо спробувати сформулювати гасло масової культури за тією ж схемою, що і у елітарної культури, то, швидше за все, він буде звучати так: «мистецтво заради прибутку».

Виникнення масової культури є закономірним підсумком розвитку західної культури. Серед причин, що призвели до стрімкого її поширення, можна виділити:

 • зростання населення;
 • загальна освіта;
 • розвиток електронних засобів масової інформації;
 • виникнення «культуріндустрії», що реалізує товарне виробництво розважально-дозвіллєвих благ.

Особливості масової культури полягають у тому, що:

 1. твір масової культури завжди має чіткий сюжет, неодмінно з інтригою, і завжди належить конкретному жанру: любовний роман, детектив, пригоди;
 2. масова культура не тільки розважає, вона виступає як ілюзорна компенсація за несправедливість життя, за відсутність грошей, здоров’я, любові, успіху, визнання і т. д .;
 3. сюжети масової культури часто повторюються.

Тематика творів масової культури

Твори масової культури спекулюють на актуальних, злободенних темах:

 • СНІД;
 • наркотики;
 • природні катаклізми;
 • найбільші техногенні катастрофи, тероризм і т. д .;

Поширені такі жанри масової культури, як:

 • трилер,
 • фільм жахів,
 • фільм-катастрофа і т. д.
Посилання на основну публікацію