Елементи духовної сфери соціуму

Отже, що входить в духовну сферу? У ній присутні кілька важливих елементів. Її ключові складові такі:

  • Мораль – вона об’єднує існуючі поведінкові норми, які засновані на уявленнях про хороше або погане, правильному чи неправильному. Мораль – це категорія, яка існувала ще в самому початку розвитку суспільства, тому що правила, що регулюють ключові цінності суспільства, здатні регулювати будь-які соціальні зв’язки.
  • Релігія – кажучи науковою мовою, це форма сприйняття навколишнього середовища, яка заснована на вірі в вищі сили. Релігійні люди відчувають зв’язок з такими силами. Кожна релігія має свої встановлені норми і поведінкові моделі.
  • Наука – під цим поняттям, з одного боку, мається на увазі сукупність знань про світ, а з іншого – діяльність, спрямована на їх аргументацію, вироблення і систематизацію. Наукове пізнання об’єктивно і здатне відображати різні явища і закономірності так, як вони існують поза людської волі.
  • Освіта – це процес має на увазі передачу і засвоєння знань, в процесі якого людина отримує ті чи інші навички та вміння. Завдяки утворенню розвивається розум і почуття, формується власна думка особистості, а також певні цінності і світогляд. При відсутності базових знань людина не зможе повноцінно відчувати себе членом соціуму і спілкуватися з іншими.
  • Мистецтво – в широкому розумінні це поняття означає майстерність, що створює продукти, здатні доставити естетичне задоволення. З його допомогою виражаються ті чи інші ідеї, або емоції. За допомогою авторського майстерності в певній формі передаються почуття, уявлення або думки.
  • Культура – вона формується завдяки духовним цінностям і досягнень суспільства. Саме на їх основі створюються культурні звичаї того чи іншого народу. Оскільки у різних націй історичне минуле різний, то і формуються вони по-різному.
Посилання на основну публікацію