Давньоримська проза

Виникнення та оформлення прози пов’язані з розпадом міфологічного світогляду і розвитком критичного та наукового мислення. Філософською течією, що практично розмежувала поезію та прозу, стала софістика. Дософістична проза розвивалася лише у тих двох напрямках, що оформилися в Іонії з перших прозових текстів: 1) науково-філософська проза; 2) історико-оповідна проза. Софістика додає до цього регістру різні види “промов” та нові художні форми філософського викладу. Відтоді встановлюються три основних різновиди, відповідно до яких антична літературна теорія класифікувала прозу на історіографію, красномовство та філософію.

Посилання на основну публікацію