Античний епос. Давньогрецький героїчний епос

Першими пам’ятками давньогрецької літератури традиційно вважають поеми Гомера. Втім, ще до Гомера грецька усна поезія мала досить плідну традицію, без надбань якої Гомерові поеми просто не могли б з’явитися. Деякі вказівки на цю усну традицію можна знайти навіть у гомерівських поемах. Усна традиція зберегла також імена відомих співців та авторів пісень: Орфей, Лін, Мусей, Філаммон, Евмолп та інші. Літературна традиція Давньої Греції виникає на підґрунті фольклорних жанрів (міфи, культові пісні, обрядовий фольклор, заклинання, загадки, афористична традиція, дифірамби).

Перекази оповідають, що вперше коротенькі історичні та героїчні пісні у великі епічні поеми почав об’єднувати сліпий мандрівний співець Гомер. В античну добу історичність цієї постаті не ставилася під сумнів: Геродот писав, що Гомер і Гесіод жили за чотириста років до нього. Але достеменних відомостей про Гомера не існує, він є легендарною постаттю давньогрецької літератури. Греки вважали, що Гомер був наділений даром провидця, його навіть прирівнювали до богів. За право називатися батьківщиною Гомера сперечалися сім міст: Смірна, Хіос, Колофон, Саламін, Родос, Аргос, Афіни. Відсутність достовірних відомостей про саму особистість Гомера, про час і місце створення його поем спричинили виникнення так званого гомерівського питання.
жили на островах і суходолі, було політичне та економічне суперництво: троянці заважали грекам у колонізації узбережжя Понту Евксінського (нині — Чорного моря) і суперничали з ними у морській торгівлі. Однак і причини, і події Троянської війни згодом зазнали суттєвої міфологізації та героїзації. Обидві поеми стали своєрідною енциклопедією життя та побуту давніх греків. У них йдеться про землеробство і скотарство, про виготовлення одягу та про мандри, про воєнні хитрощі й релігійні обряди. Втім, обидві поеми суттєво різняться: адже в “Іліаді” використано матеріал воєнно-героїчного змісту (мал. 59), а в “Одіссеї” — иобутово-казкового. Головні їх розбіжності наводимо у таблиці 3.

Посилання на основну публікацію