✅Культура первісного суспільства – реферат

Первісна історія людства тривала сотні тисяч років і ділиться вона на:

 • Кам’яний вік (2 млн. – 4 тис. років до н.е.): палеоліт, мезоліт і неоліт.
 • Бронзовий вік (кінець 2 – Початок 1-го тис.до н. е.) Ремесло відділяється від землеробства, з’являються перші класові держави.
 • Залізний вік (середина 1-го тис.до н. е.) формується нерівномірний розвиток світової кульутри.

Перші пам’ятки мистецтва почали з’являтися в період пізнього палеоліту. До них відносяться живопис на скелях, печерах, гравіровані малюнки на каменях, що зображують тварин, іноді людини. Пізніше починають з’являтися статуетки із зображенням жінки, що символізують родючість. Це найважливіші компоненти матеріальної культури.

В епоху палеоліту виникають перші форми культури. Її першими проявами стали кам’яні знаряддя. В епоху мезоліту починають розвиватися сюжетні композиції, на яких зображується людина. В епоху неоліту первісні люди навчилися обпалювати глину, що надалі призвело до розвитку розписної кераміки.

Культура первісного суспільства

Культура первісного суспільства несла в собі функції:

 • Ідеологічну: оскільки творчість в первісному суспільстві не представляло особистих мотивів, і мета художника була метою всього колективу.
 • Освітню: художня творчість включало в себе світогляд всього суспільства.
 • Комунікативну і меморіальну: мистецтво здійснювало зв’язок поколінь, передаючи вікові колективні знання, предмети мистецтва ставали реліквіями роду.
 • Магічну і релігійну: мистецтво первісного суспільства невіддільне від релігії, тому більшу частину зображень використовували в проведенні ритуалів і магічних обрядів.
 • Естетичну: мистецтво сприяло розвитку первісних людей, наповнюючи їх новими ідеями і уявленнями про красу.

Духовна культура первісного суспільства

Елементи духовної культури:

 • Праелементи моралі
 • Міфологічний світогляд
 • Перші форми релігії
 • Ритуали, обряди

У первісній культурі воєдино злиті міфологія і магія, поряд з зачатками наукових уявлень.

У момент, коли первісна людина повною мірою починає володіти відмінними і ключовими якостями: мисленням, волею і мовою, починають складатися перші форми релігії:

 • Тотемізм.
 • Магія.
 • Анімізм.
 • Фетишизм.

Магія стоїть на початку будь-якої релігії, це віра в надприродне, віра в неординарні здібності людини, яка може вплинути на природу, тварин і оточуючих.

Тотемізм характеризує віру в спорідненість людини, племені, роду з тотемом, який представляється у вигляді тварини або рослини.

Фетишизм характеризується вірою в надприродні властивості предметів навколишнього світу, які називалися фетишами, амулетами, оберегами.

Анімізм характеризується вірою і уявленням про наявність душі, духів, які впливають на життя людини, племені, суспільства.

В процесі ускладнення релігії і релігійні уявлень починає складатися міфологічне мислення. Перші міфи були представлені в якості релігійних обрядів, в яких зображувалися сцени життя далеких предків, з часом, через передачу інформації наступним поколінням, почали складатися міфи – Сказання про життя тотемістичних предків.

Пізніше в міф стали входити разом з історіями про життя тотемістичних предків так само і життя, подвиги героїв, які своїми діяннями створили новий звичай, як правило, несе благо.

Культура первісного суспільства сформувала і заклала ту культурну базу і ті передумови, які дозволили розвинутися всій подальшій культурі людства.

Посилання на основну публікацію