Як вибрати псевдонім

Представники літературних кіл і професій, пов’язаних з публічною діяльністю, часто замість справжнього імені використовують вигадане – псевдонім, який стає своєрідною візитною карткою творчої особистості. Зазвичай це не пов’язано з бажанням приховати індивідуальні дані, зафіксовані в офіційних документах. Для багатьох псевдонім – це спосіб подачі інформації про себе і створення певного іміджу, необхідного для досягнення професійних цілей.

Людина, яка задається питанням, як вибрати псевдонім, має для цього вагомі підстави. Психологи визначають два основні мотиви, що спонукають до заміни власного імені вигаданим. Перший з них – бажання захистити приватне інформаційний простір від зовнішнього втручання. Керуючись таким мотивом, як правило, вибирають непомітний псевдонім, який не викликав би питання: а хто такий цей Іванов, Петров, Сидоров? Однак нерідко відбувається навпаки: людина привласнює яскраве і незвичайне ім’я, яке настільки виразно, що не викликає й тіні підозри, що за ним ховається початківець, чи не дуже впевнений у собі літератор або актор зі скромними даними. Прикладом може служити літературний псевдонім Черубина де Габріак, під яким на початку XX століття публікувалася російська поетеса Е. І. Дмитрієва.

Другий мотив – прагнення індивіда привернути увагу до своїх особистих якостях, прихованим від оточуючих, але складовим, на його думку, глибинну сутність авторської творчості. У цьому випадку псевдонім відображає концепцію особистості, озвучену і оприлюднену внутрішню установку на характер вчинків і тип суспільної поведінки.

Г. Ш. Чхартішвілі як псевдонім вибрав прізвище російського анархіста М. Бакуніна, переконання якого імпонували письменнику і не суперечили його власним світовідчуттям. Епатажний псевдонім Е. В. Савенко Едуард Лимонов повністю виправдав себе як дратівливий символ, який знайшов проекцію в його літературних творах, що надають таке ж подразнюючу вплив на читачів.

Як вибрати псевдонім

Якщо потрібно позиціонувати себе в подібному ключі, можна продовжити цей ряд, підібравши точне і звучне ім’я, як це свого часу зробили М. Горький, Д. Бідний, Е. Багрицький, Л. Утьосов. Їх особи частіше ідентифікуються з псевдонімом, ніж з справжнім ім’ям, оскільки його вибір виявився влучним попаданням в яблучко.

Псевдонім: значення сполучуваності звуків
Псевдонім завжди містить в собі емоційне посилання, який і в смисловому, і в звуковому плані робить специфічний вплив на аудиторію. Псевдонім Кислий однозначно викличе негативну реакцію, на ім’я Перець, швидше за все, відреагують сміхом, невиразне Шубшлумшанов мало кому запам’ятається.

Психолінгвісти відзначають, що легше засвоюються і викликають інтерес навіть незнайомі імена, в яких переважають перші літери алфавіту. Їх умовно класифікують як позначення позитивних, агресивних і нейтральних звуків. До першої групи належать голосні [а], [J е], приголосні [б], [д], [к]; до другої – [у], [о], [г], [р]; звуки [і], [с], [jа] вважаються нейтральними.

Цю особливість інтуїтивно, але дуже тонко і точно відчула А. Горенко, що обрала псевдонімом прізвище бабусі. Ім’я Анна Ахматова запам’ятовується відразу. Крім того, що воно пов’язане з красивою легендою про походження від стародавнього ханського роду, в ньому міститься п’ять голосних [а]. Це викликає цілий ряд асоціацій, від крику «А-а-а …» до подиху «Ах!», Які можуть виражати найрізноманітніші емоції.

При виборі псевдоніма треба обов’язково звертати увагу на милозвучність нового імені. Це одна з умов його успіху. Грає роль і те, за яким принципом складено псевдонім.

Коротка класифікація способів складання псевдонімів
Найпоширенішими способами вважаються наступні:

Скорочення власного прізвища або з’єднання її фрагмента з фрагментом імені. Найбільш вдалий псевдонім такого типу – В. Г. Ян, утворений від прізвища Янчевецкій.
Використання як псевдонім прикметника, що вказує на суттєвий ознака творчості або рису характеру автора – А. Білий, М. Свєтлов.
Заміна занадто довгого імені коротким, що складається максимум з двох складів – Пеле, Д. Хармс, О. Рой.
Запозичення імен літературних героїв, відомих культурних діячів чи історичних осіб – Ростов, Скрябін, В. Каверін, L.Кравчук, Віра Брежнєва.
Вибір псевдоніма-тропоніма, прямо пов’язаного з місцем народження або будь-яким географічним об’єктом.
Наприклад, І. Северянин – псевдонім І. В. Лотарева, який жив у Санкт-Петербурзі і трепетно ??ставився до північної Росії. Зразками можуть бути і псевдоніми Черкасов, Гірський, Москвитянин, Мінський.

Калька, або переклад справжнього імені на іншу мову, а також вимова його за правилами іншої мови.
Псевдонім Б. Полевой калькували з справжнього прізвища письменника Б. Н. Кампова. І. Андроник – русифікований варіант грузинської прізвища Андронікашвілі.

Створення псевдоніма з комічним ефектом, здатного викликати асоціації з популярним політичним діячем, представником науки, культури чи одіозною особистістю – Кліп-Фасовська, Черномордін, Жеребковскій.
До псевдонімів не прийнято відносити клички і прізвиська, але саме вони бувають вдалою знахідкою для виникнення нового імені.
Наприклад, Саша Мокрий – Алекс Мок, Милиця – костилевской, Абориген – Геннадій Бора.

Нік як різновид псевдоніма
Необхідність у використанні псевдонімів виникає і у користувачів інтернет-ресурсів. При реєстрації на численних сайтах доводиться вказувати ники, які складають частину пароля для доступу до певної інформації. Не забороняється реєструватися під власним ім’ям, але зручніше все ж таки створити умовне позначення особистих даних. Тут авторську фантазію ніщо не обмежує.

Проте, вибираючи псевдонім для Інтернету, треба пам’ятати, що існують етичні вимоги, за якими неприпустимо агресивний зміст ників і вживання у їх значенні ненормативної лексики.

Нік сприймається візуально, тому в ньому важливо не стільки звучання, скільки зміст і графічне зображення. Нікі створюють як абревіатуру з виразним підтекстом або складне слово, яке складається з лексично поєднуваних фрагментів. Наприклад: ARENA, dobr-man.

Поширеним прийомом для створення ніків як різновиду псевдонімів є контамінація – змішання в одному слові фрагментів двох слів з ??графічним виділенням якої частини: terraKOT, hichkOk.

Запис ника латинським шрифтом спрощує пошук, якщо користувачі спілкуються не тільки російською мовою.

Посилання на основну публікацію