Види мистецтв та їх особливості

Мистецтво – особлива форма суспільної свідомості і творчої діяльності людини; відображення дійсності за допомогою художніх образів. Мистецтво є своєрідним дзеркалом суспільства і епохи, образною пам’яттю людини. Воно виникло давно. Люди малювали, прикрашали своє житло, співали, танцювали, не думаючи про те, що вони займаються мистецтвом. Воно було тісно пов’язане з працею і побутом древніх людей.

Мистецтво є одночасно і свідомість, і пізнання, і спілкування між людьми. Воно поділяється на 3 основні види:

 • просторові (пластичні), які існують в просторі, не змінюючись і не розвиваючись в часі, і сприймаються зором;
 • тимчасові;
 • просторово-тимчасові.

Усередині кожного виду мистецтв розрізняють жанри.

I. Отже, до пластичних видів відносяться:

 • архітектура;
 • образотворче мистецтво;
 • художня фотографія.

II. До тимчасових видів мистецтва відносять:

 • музику;
 • художню літературу.

III. До просторово-тимчасовим видів відносяться:

 • танець;
 • театр;
 • кіномистецтво;
 • естрадно-циркове мистецтво.

I. Архітектура, або зодчество – мистецтво проектувати і будувати об’єкти, які оформляють просторове середовище для життя і діяльності людини. Архітектуру називають «кам’яною літописом» історії. Розрізняють архітектуру житлових, громадських і промислових будівель, споруд, ландшафт-ву архітектуру. Архітектура організовує простір і формує середовище, в якому живе людина, створюючи умови для його праці, побуту і відпочинку. Архітектура – це і будівництво, і мистецтво. Вона пред’являє до будь-якої будівлі три основні вимоги: користь, міцність, краса.

Образотворче мистецтво – вид пластичного мистецтва, головною особливістю якого є відображення дійсності в наочних, зорово сприймаються образах. До образотворчим мистецтвам відноситься живопис, графіка, скульптура, монументальне мистецтво, декоративно-прикладне, дизайн.

До пластичних видів мистецтва відносять також художню фотографію.

II. Музика – вид мистецтва, що відображає дійсність у звукових художніх образах. Музика може передавати емоції, почуття людей, що виражається в ритмі, інтонації, мелодії. За способом виконання вона ділиться на інструментальну та вокальну.

Художня література – вид мистецтва, в якому матеріальним носієм образності є мова. Її називають часом «красним письменством» або «мистецтвом слова».

III. Танець – вид мистецтва, матеріалом якого є пози і руху людського тіла, поетично осмислені, організовані у часі і просторі, що становлять єдину художню систему. Танець ділиться на побутовий і сценічний.

Театр – вид мистецтва, специфіка якого полягає в сценічній дії, що виникає в процесі гри акторів перед глядачами. Витоки театру лежать в стародавніх ігрищах мисливців, в масових народних образах. Твір театрального мистецтва – спектакль – створюється на основі драматичного або музично-сценічного твору відповідно до задуму режисера (в балеті – балетмейстера і диригента, а в опері і опереті – режисера і диригента), спільними зусиллями акторів, художника, композитора.

Кіномистецтво – вид мистецтва, твори якого (фільми або кінокартини) створюються за допомогою кінозйомки реальних, або спеціально інсценованих, або із залученням коштів мультиплікації подій, фактів, явищ дійсності. Це синтетичний вид мистецтва, який поєднує в собі літературу, театр, образотворчі мистецтва і музику.

Цирк – вид мистецтва, специфіка якого полягає в створенні художніх образів за допомогою рухів, трюків, акторської майстерності. Він пов’язаний з іншими видами мистецтва, зокрема, з театром, музикою. Циркова вистава включає в себе клоунаду, дресирування тварин, ілюзіонізм, жонглювання, акробатику, еквілібристику, музичну ексцентрика і т.д.

Отже, види і жанри мистецтва дуже різноманітні. Мистецтво сприяє духовному зростанню людини, допомагає розібратися в багатьох складних питаннях життя, а часом і визначити своє місце в світі. Кожне з конкретних мистецтв має свої особливості і способи впливу на глядача, що дозволяє ввести спеціальне поняття – види мистецтва. Це історично сформовані, стійкі форми його існування. До життя види мистецтва були викликані потребою людини охопити і освоїти мир у всьому його багатстві. Кожне конкретне мистецтво володіє певними особливостями і можливостями – тим, що становить його головну силу і перевагу перед іншими мистецтвами. Усередині видів мистецтва існує поділ на жанри.

Посилання на основну публікацію