Срібний вік Російської культури: реферат

Часовий відрізок кінця XIX – початку XX ст. являє собою епоху, переломну в усіх сферах соціального і духовного життя. Росія йшла до революції. Хронологічно розглядається період знаходиться між початком 90-х роках XIX ст. і до 1917 р. Цей період прийнято називати ” Срібним століттям або «духовно-культурним ренесансом». Визначення «срібний вік» одним з перших увів в ужиток С. К. Маковський, засновник і редактор популярного в той час журналу «Аполлон». Терміни «українська духовно-культурний ренесанс», або «духовний ренесанс», широко вживали Н. А. Бердяєв та інші видатні філософи цієї епохи.

 

Звичайно, дані поняття довільні, але вони влучно визначають особливий статус художньої культури Росії на рубежі століть, в якій є і «срібне відображення» попередніх «золотих» часів, і відродження втрачених реалістичним мистецтвом духовно-релігійних почав. Це був час, коли:

 

– економіка Росії стрімко наближалася до досягнень найбільш розвинених країн;

– розвиток науки було відзначено видатними досягненнями;

– виникло унікальне космічне напрямок науково-філософської думки;

– вітчизняна інтелігенція все більше ставала моральним барометром суспільства.

 

Світовідчуття своїх сучасників чуйно вловив російський поет Костянтин Бальмонт: «… люди, які мислять і відчувають на рубежі двох періодів, одного закінченого, іншого ще не народившегося… розвінчують все старе, тому що воно втратило свою душу і стало мертвою схемою. Але, передуючи новому, вони самі, які виросли на старому, не в силах бачити це нове власні очі, – ось чому в їх настрої поряд з самими захопленими спалахами так багато хворий туги».

 

Срібний вік сповнений загадок і протиріч, переплетень численних художніх течій, мистецьких шкіл, принципово нетрадиційних стилів. І найголовніше – в культурі Срібного століття відбулася переоцінка цінностей, що колись живили творчість майстрів російської класики. В основі цієї переоцінки лежали суспільні потрясіння передреволюційної Росії, що вражають напруженням пристрастей, жагою духовного оновлення, що спричинили зміну поглядів на мистецтво і художника-творця. Ось як охарактеризував ці зміни в своїй роботі «Російська ідея» Н. А. Бердяєв: «На початку століття точилася важка, часто болісна боротьба людей ренесансу проти суженности традиційної свідомості інтелігенції, – боротьба в ім’я свободи творчості і в ім’я духа… Мова йшла про звільнення духовної культури від гніту соціального утилітаризму».

 

Творці мистецтва, які сьогодні відносять до Срібному століттю, незримими нитками пов’язані з оновленим світовідчуттям в ім’я свободи творчості. Розвиток суспільних колізій рубежу століть владно вимагало переоцінки цінностей, зміни засад творчості і засобів художньої виразності. На цьому тлі народжувалися мистецькі стилі, в яких зміщувався звичний сенс понять та ідеалів.

 

Варто відзначити, що «звільнення духовної культури» і становлення нових художніх напрямків не скасували колишніх вітчизняних традицій, насамперед реалізму. Досить згадати, що на рубежі століть були створені безсмертні твори Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, полотна Ст. Сурікова В. та В. О. Рєпіна, геніальні опери Н. А. Римського-Корсакова.

 

Однак реалізм вже не відповідав світовідчуттю творців творів мистецтва. Було ясно, що викривальний підхід до дійсності не може повністю відповідати художнім завданням мистецтва, тому мистецтво рубежу століть наповнене активним пошуком нових форм і способів вираження своїх поглядів на світ митців різних напрямів. Ніколи в російській мистецтві не було такої кількості напрямів і угруповань, як на початку XX ст. Вони висували свої «платформи», свої теоретичні програми, влаштовували виставки, передуючи їх хитромудрими деклараціями, маніфестами, що призводило до сутичок з представниками протилежних поглядів.

 

Загальна картина стану російського образотворчого мистецтва була складною, внутрішньо суперечливою, строкатою, в ній багато розвивалося синхронно, взаємно впливаючи або противоборствуя. При цьому намічаються певні лінії естетичного розвитку, контури двох основних шкіл – московської і петербурзької, і в той же час у всьому виразно проявляються загальноєвропейські тенденції.

 

Художники почали шукати нові форми осмислення світу. Вони вірили, що можуть мати безпосередній, нічим не ускладнений погляд на натуру. Передчуття у багатьох втілювалося в символах, породжували складні асоціації. Це були різні способи осягнення світу: за явищем розпізнати сутність, за малим побачити загальне. Відмовляючись від реалізму, художники початку століття піднімалися на новий щабель узагальнення, здійснюючи черговий виток по спіралі вічного пошуку художньої досконалості.

 

Символізм і футуризм, акмеїзм та «мирискусничество», творчість А. Скрябіна і А. Білого, Ст. Кандинського і Блоку, С. Рахманінова і Ст. Сєрова, Ст. Мейєрхольда і Маяковського, В. Стравінського і М. Шагала… Контрастних, часом взаємовиключних явищ і модних художніх напрямків у ті роки було куди більше, ніж за всі попередні століття розвитку російської культури.

 

Однак ще Геракліт сказав, що з контрастів народжується найпрекрасніша гармонія. Важливо тільки зрозуміти її витоки. Єдність мистецтва Срібного століття полягає в поєднанні старого і нового, і зароджуваного. Це була гармонія протилежностей, породжена культурою особливого роду, культурою рубежу століть.

 

Об’єднуючим початком нових художніх течій ” Срібного століття слід вважати сверхпроблемы, які одночасно були висунуті в різних видах мистецтва. Їх складність вражає і сьогодні.

 

Найважливішу образну сферу поезії, музики, живопису визначав лейтмотив свободи людського Духу перед обличчям вічності. У російське мистецтво увійшов образ Всесвіту – неосяжної, кличе, лякаючою. До таємниць Космосу, життя, смерті бажали доторкнутися багато. Для одних ця тема була відображенням релігійних почуттів, для інших — втіленням захоплення і трепету перед вічною красою створеного Богом. Чимало натхненних сторінок російського мистецтва було присвячено іншим початків «космічної теми» – космосу Душі.

 

Разом з тим при всій «космічної» загальнозначимості та європейської орієнтованості багатьох нових течій (символізму, неокласицизму, футуризму та ін) в них з особливою глибиною починає розроблятися російська тема як символ національної самобутньої краси.

 

Змінився соціальний статус мистецтва. Здається, ніколи раніше російські художники не створювали такої кількості об’єднань за інтересами. Серйозні гуртки об’єднували багатьох видатних діячів культури. Наприклад, в «Релігійно-філософському товаристві» тон задавали Д. С. Мережковський, В. о. Розанов, Д. В. Філософів. Під крилом «Світу мистецтва» зібралися талановиті художники, музиканти, хореографи, які склали немеркнучу славу російського мистецтва.

 

Велику роль у розвитку образотворчого мистецтва цього періоду зіграв так званий «Мамонтовский гурток». Він мав свою резиденцію в маєтку промисловця і мецената С. В. Мамонтова – Абрамцево. Гурток став своєрідним розповсюджувачем образотворчих ідей і форм нового російського мистецтва. В Абрамцево була організована майстерня художніх промислів.

Посилання на основну публікацію