1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культура і суспільство
  3. Соціалістичний реалізм

Соціалістичний реалізм

Позначити хронологічно рамки соціалістичного реалізму як провідного стилю, ідеологічно і художньо що об’єднує різні види мистецтва, досить важко. Дослідники останніх років схиляються до того, що його початок відноситься до перших років радянської влади, коли значна частина художньої інтелігенції прийняла нову владу і її основні, соціалістичні ідеї.

Становлення соціалістичного реалізму відбувається разом з кристалізацією радянського суспільної свідомості «знизу», в надрах масової психології, і «зверху» під впливом міцніючих партійно-державних ідеологічних інститутів. У 20-ті рр. йдуть численні дискусії про те, що повинен являти собою «стиль пролетарського мистецтва». А. В. Луначарський аж до кінця «жовтневого десятиліття» не втомлюється підкреслювати: «остаточна вироблення» нового художнього єдності – справа майбутнього. Однак саме в той час була створена фактично нова система художньої освіти. Мистецтво входило в життя робочого класу через вулиці й площі: оформлення масових урочистостей і демонстрацій, реалізація ленінського плану монументальної пропаганди шляхом створення пам’ятників революціонерів, діячів культури і науки минулого, гасел, плакатів – все це діяльність романтично налаштованих митців.

У період, що передував оголошення соціалістичного реалізму в якості офіційної доктрини радянського мистецтва, були створені твори, що втілили в різно-» образних пластичних і живописних формах порив думки, боротьбу, мрію, впевненість у правоті своїх позицій. «Вітер» і «Селянка» в. І. Мухіної, «Булижник – зброя пролетаріату» І. Д. Шадра, «Смерть комісара» К. С. Петрова – Водкіна, «Оборона Петрограда» А. А. Дейнеки, «Вежа III Інтернаціоналу» В. О. Татліна створені до 1928 р. Слід зазначити, що ідеї світлої мрії про рівність, братерство, справедливість художники втілювали різноманітними засобами як предметного, так і безпредметного мистецтва.

Термін «соціалістичний реалізм» з’являється лише восени 1932 р. В основу концепції соціалістичного реалізму належать основні ідеї статті «Партійна організація і партійна література» в. І. Леніна, який раніше за інших усвідомив необхідність ідеологічно спрямовувати діяльність художників. Після Першого всесоюзного з’їзду радянських письменників у серпні 1934 р. єдино вірним художнім методом був визнаний соціалістичний реалізм. Він припускав наповнення критичного реалізму, характерного для традицій демократичного мистецтва XIX ст., «новим, соціалістичним змістом». Це означало підтримку політичного курсу правлячої партії, пропаганду ідеалів соціалізму і нетерпимості до буржуазного ладу і способу життя. Боротьба за перемогу радянської влади і будівництво соціалізму в СРСР стали головними темами творів мистецтва нової епохи. Пропагандистські завдання встановлювали критерії художньої творчості: воно повинно було бути ідеологічно вивіреним, оптимістичними по тональності, простим за формою і народним за змістом, тобто зрозумілим і близьким населенню величезної країни, частина якого ледве вміла читати і писати. У 1936 р. владою вживаються заходи до його беззастережного, тотальному насадженню в мистецтві СРСР.

У живопису свої канонічні стильові форми соціалістичний реалізм набуває у другій половині 30-х рр., до моменту проведення художньої виставки «Індустрія соціалізму» (1939), коли багато з художніх починань попередніх років виявляються безжально зламані і відкинуті. Соцреалістичний стиль складається разюче швидко. Менш ніж за десятиліття образотворчий мову радянського мистецтва стає настільки однаковим, що колишні принципи класифікації, що спирається на морфологічні стилістичні відмінності, втрачають сенс. Тепер визначальним моментом стає тема.

Що стосується тематичного відбору, він вибудовується як чітка ієрархічна система тем і сюжетів, що описують в ідеалі «труди і дні» радянської людини. Передусім, зрозуміло, тріумфальна революційна діяльність, розповідь про яку передбачає звернення до так званого історико-революційного жанру та жанру радянської батальної картини, присвяченої перемогам Червоної Армії у Громадянській війні. Потім «індустріальний жанр», хроніка творчої перебудови господарства старої Росії в ході соціалістичної реконструкції та сталінських п’ятирічок. Нижній шар — «новий радянський побут» в місті і селі. Тут як би частково відроджується традиція російського побутового жанру, однак грунтовно трансформованого в плані відбору сюжетів і зображальних засобів, переважно тяжіють до яскравої декоративності. У портретному жанрі проступають риси сучасного «позитивного» героя, при цьому основні акценти робляться на фактори біологічної і душевної молодості, соціальному статусі, а також про гармонійних якостей особистості, її здоров’я, фізичному та духовному. Звідси особлива любов до фізкультурникам, зображення всякого роду спортивних занять. Надзвичайно характерно прагнення наділити цими якостями «нового» жіночі образи. На відміну від пригноблених російських селянок дореволюційної пори, похмуро стурбованих передвижнических «курсисток», сострадающих подруг інтелігентів – демократів на тернистому шляху їх боротьби з царизмом радянський художник виводить на авансцену «председательницу», «делегатку», «дівчину у футболці», «дівчину з веслом», нарешті, «осоавиахимовку», дівчину з гвинтівкою за плечима, «підготовлювану до праці і оборони» радянської країни.

Ейфорія соціальних перетворень досить відчутна в атмосфері радянської дійсності того часу. Віра в сонячне майбутнє країни пояснює підвищений естетизм» загострення поетичних почуттів, лірико-романтичній тональності в радянському мистецтві першої половини 30-х рр. Тут буде доречним згадати про символистических мотиви, з якими начебто зв’язувалися перспективи подальшого розвитку соцреалізму. Черпаються вони з арсеналу символізму «Блакитної троянди», а почасти російських неопримітивізму і кубо – футуризму. Їх загальний характер – у переживанні звільняє, видозмінює, просветляющей динаміки простору.

ПОДІЛИТИСЯ: