Роль мистецтва в утвердженні передових ідей Просвітництва

Історія не знає кордонів, що відокремлюють одну культурну епоху від іншої. Так, епоха Відродження не відділена різко від культури абсолютизму Просвітництва. Ідеологи Просвітництва в повній мірі відображали інтереси розвивається буржуазії. Просвітництво поширилося по всій Європі, досягши свого розквіту у Франції в XVIII в. У той час воно було світоглядом передових людей, незадоволених існуванням феодального ладу, абсолютизму і пов’язаної з ним католицької церкви. Просвітителі XVIII в. були раціоналістичними натуралістами. Велика роль в утвердженні передових ідей Просвітництва відводилася мистецтву.

XVIII ст. – вік розуму, філософів, соціологів, економістів; розвиваються пов’язані з технікою точні природничі науки, географія, історія, філософія. Во славу людських знань зводиться величний пам’ятник – багатотомна енциклопедія.

У передреволюційні роки, коли всі суспільні питання зводилися до боротьби з феодалізмом і його пережитками, гостро постало питання про особу, про свободу. Мистецтво стало опорою в ідейній, а потім і в політичній боротьбі з феодальним, абсолютистських буд. У мистецтві відобразили себе дух, світовідчуття епохи. Головними його темами стали: доля окремої людини, складність психології, найтонші переживання, влучна спостережливість в показі побуту і звичаїв. Найбільш повно вони виражені в літературі (Лесаж, Прево, Фильдинг, Гете) і в музиці (Бах, Моцарт, Глюк).

У I чверті XVIII ст. поширення в західноєвропейському мистецтві отримали бароко, рококо. Пізніше виник класицизм. Продовжувало розвиватися реалістичний напрямок.

Посилання на основну публікацію