Різниця між легендою і казкою

Легенди і казки мають безліч спільних рис, тому часто можна спостерігати заміщення і бездумне вживання обох понять. Сюжет даних літературних творів грунтується на фантастичних діях, часто з релігійним або міфічним змістом. Однак легенда відрізняється від казки по ряду параметрів.

У джерелах наводяться різні визначення поняттю «легенда». Так, найчастіше, під нею розуміється поетичне фантастичне сказання, народний переказ про який-небудь героя, вигадане оповідання з використанням музичних засобів. Існує помилкова думка, що легенда – це синонім переказами. Насправді, останнє більш вірогідно з історичної точки зору.

Спільними рисами між легендою і казкою є чари, чудові перетворення, присутність надприродних сил і повторювані сюжети. Крім того, в літературних творах використовуються схожі прийоми: гіперболізація, образність, алегоричність та ін.

Ключова відмінність казки від легенди полягає в тому, що казка жодним чином не пов’язана з реальними подіями, в той час як легенда відображає в фантастичному ключі то, що було або могло бути в реальності.

У казці завжди є очевидний морально-повчальний моральний підтекст. Тобто вона виконує роль наочного прикладу того, які наслідки спричинять за собою якісь дії персонажа. Слухач сприймає інформацію як установку. Мораль легенди більше спрямована на формування поведінки людини в конкретній ситуації і часто подається як філософська ідея.

Сюжет казки будується по стійким принципам: зачин, випробування з триразовим повтором, щаслива кінцівка з обов’язковою перемогою добра над злом. Сюжет легенди нестійкий, близький до послідовного ходу подій в реальності.

Ще однією важливою відмінністю казки є класифікація за жанрами. Виділяють побутові, чарівні, казки про тварин. Легенди за жанрами не класифікують. Єдине доступне розподіл таких творів – за змістом (тематикою): християнська, утопічна, топонімічна і т.д.

Казка може носити розважальний характер, в той час як легенда завжди серйозна. Її потрібно уважно прочитати і зробити правильні висновки.

Висновки:

  • Під легендою розуміється поетичне фантастичне сказання, народний переказ про який-небудь героя.
  • Спільними рисами між легендою і казкою є чари і чудові перетворення.
  • Ключова відмінність казки від легенди полягає в тому, що казка жодним чином не пов’язана з реальними подіями.
  • У казці завжди є очевидний морально-повчальний моральний підтекст.
  • Сюжет казки будується по стійким принципам, легенди – немає.
  • Казка класифікується за жанрами, легенда – немає.
  • Казка може носити розважальний характер, в той час як легенда завжди серйозна.
Посилання на основну публікацію