✅Різниця між легендою і казкою

Легенди і казки мають безліч спільних рис, тому часто можна спостерігати заміщення і бездумне вживання обох понять. Сюжет даних літературних творів ґрунтується на фантастичних діях, часто з релігійним або міфічним змістом. Однак легенда відрізняється від казки по ряду параметрів.

У джерелах наводяться різні визначення поняттю «легенда». Так, найчастіше, під нею розуміється поетичне фантастичне сказання, народний переказ про який-небудь героя, вигадане оповідання з використанням музичних засобів. Існує помилкова думка, що легенда – це синонім переказами. Насправді, останнє більш вірогідно з історичної точки зору.

Спільними рисами між легендою і казкою є чари, чудові перетворення, присутність надприродних сил і повторювані сюжети.

Крім того, в літературних творах використовуються схожі засоби:

 • гіперболізація;
 • образність;
 • алегоричність та ін.

Ключова відмінність казки від легенди полягає в тому, що казка жодним чином не пов’язана з реальними подіями, в той час, як легенда відображає в фантастичному ключі то, що було або могло бути в реальності.

У казці завжди є очевидний морально-повчальний моральний підтекст. Тобто вона виконує роль наочного прикладу того, які наслідки призведуть до якоїсь дії персонажа. Слухач сприймає інформацію як установку. Мораль легенди більше спрямована на формування поведінки людини в конкретній ситуації і часто подається як філософська ідея.

Сюжет казки будується за стійкими принципами: зачин, випробування з триразовим повтором, щаслива кінцівка з обов’язковою перемогою добра над злом. Сюжет легенди нестійкий, близький до послідовного ходу подій в реальності.

Ще однією важливою відмінністю казки є класифікація за жанрами. Виділяють побутові, чарівні, казки про тварин. Легенди за жанрами не класифікують. Єдине доступний розподіл таких творів – за змістом (тематикою):

 • християнська;
 • утопічна;
 • топонімічна і т.д.

Казка може мати розважальний характер, в той час, як легенда завжди серйозна. Її потрібно уважно прочитати і зробити правильні висновки.

Висновки:

 • Під легендою розуміється поетичне фантастичне сказання, народний переказ про який-небудь героя.
 • Спільними рисами між легендою і казкою є чари і чудові перетворення.
 • Ключова відмінність казки від легенди полягає в тому, що казка жодним чином не пов’язана з реальними подіями.
 • У казці завжди є очевидний морально-повчальний моральний підтекст.
 • Сюжет казки будується по стійким принципам, легенди – немає.
 • Казка класифікується за жанрами, легенда – немає.
 • Казка може носити розважальний характер, в той час як легенда завжди серйозна.
Посилання на основну публікацію