Право – реферат

Що таке право? Існує кілька значень цього слова. Право – це сукупність загальноприйнятих правил, обов’язкових для виконання. Правила (норми) охороняються силою держави. Право – це одна з складових, на які робить упор уряд держави. Існує так само таке поняття як суб’єктивне право. Суб’єктивне право – це можливість певної особи вибирати між вчиненням та утриманням від будь-яких конкретних дій.

Термін “право” означає один з різновидів способів регулювання відносин у суспільстві. Загальноприйнятого визначення права не існує по одній простій причині. Цією причиною є те, що в історії юриспруденції не одноразова вказувалося на те, що у всіх справах правового характеру рекомендується уникати універсального поняття.

ознаки права

Ознаками права стали такі риси:

1. Нормативність
2. Обов’язковість у виконанні, яка поширюється на всіх жителів конкретної держави.
3. Захист прав державою
4. Всі права виражаються в офіційній формі
5. Відсутність універсального визначення
6. Достатня системність, тобто внутрішня узгодженість, упорядкованість

теорія походження

Одна з теорій про виникнення права звучить наступним чином: Закони завжди мали місце в нашому житті. Вони є хранителем добра і порядку, справедливості, ідеалів суспільства.

Найперші ознаки загальноприйнятих норм поведінки виникли ще в первісному часі. Зрозумілим є те, що в даний період розвитку суспільства повністю були відсутні політичні влади, тому всі загальнообов’язкові норми поведінки були нічим іншим, як обрядами, традиціями і звичаями. На сьогоднішній день дискусійним є питання про те, чи можливо сприйняття цих норм поведінки в суспільстві як форму сучасного поняття про право.

Що таке правова система? Правова система – це кількісне явище правосвідомості і правової практики. Термін “Правова система” широко використовується для того, щоб відзначити все, що якимось чином відноситься до права в конкретній країні, дати характеристику історико-правовим відмінностям різноманітних народів і націй.

Будь-яка конкретика розуміння права залежить від того, якого визначення дотримується людина, його індивідуальні розуміння і погляди на право, як явище. Право – єдина вірна система норм поведінки і правил загальноприйнята для всіх.

Посилання на основну публікацію