Музика російського неокласицизму

Тенденції неокласицизму знайшли відображення і в музичній культурі. Російські композитори початку XX ст. намагалися з допомогою «моделей минулого» вирішити цілком сучасні проблеми. Найбільш привабливими в той час представлялися ідеї, народжені в поліфонічній музиці бароко і в ранньому віденському класицизмі. Розвиток класицизму в Москві пов’язане з творчістю Сергія Івановича Танєєва (1856-1915). Багато років композитор присвятив вивченню поліфонічної музики минулих епох. Стиль його музики відрізняється універсальністю, багатогранністю національних і європейських витоків. Поліфонічне мислення дозволило композитору втілити в музиці високий духовний зміст і моральні пошуки. Найвідоміші його твори – кантати «Іоанн Дамаскін» і «По прочитанні псалма», Четверта симфонія, опера «Орестея».

Классіцістскіе позиції Танєєва чинили величезний вплив на розвиток російської музики. Будучи одним з найбільш улюблених і шанованих професорів Московської консерваторії, він зумів прищепити своїм вихованцям повага до класики, суворість в оцінці власних творінь. Серед учнів Танєєва були С. Рахманінов, О. Скрябін, Р. Глієр та багато інших.

Завершуючи розмову про неоклассицизме в російській мистецтві, необхідно сказати і про творчість молодого Сергія Сергійовича Прокоф’єва (1891-1953). Знаменитим Прокоф’єв став після виконання свого Першого фортепіанного концерту. Твір вразило слухачів сміливістю, енергією, могутнім натиском, пружними ритмами. Новаторством відрізняються його «Скіфська сюїта» і Другий фортепіанний концерт. Однак багато критики не прийняли нового яскравого обдарування, настільки несхожого у своїх «варваризмах» на російську класику.

На відміну від багатьох художників і композиторів Срібного століття, які намагалися відродити забуті старовинні форми, відкинувши своє, індивідуальне, Прокоф’єв завжди підкреслює особисте ставлення до використаним «моделям». Для нього було важливо зберегти власний голос, інтонацію, ритміку, гармонію. Неокласична ж виражалося особливої стрункості, цілісності форми, ясності драматургічних рішень. Сплав різних засобів виразності сприяв народженню в ранніх творах неповторного прокофьевского стилю, розвиненого вже в зрілому творчості.

Посилання на основну публікацію