Економіка – реферат

Що таке економіка? Економіка – це збалансований спосіб ведення господарства, сукупність, якийсь набір правил ведення справ у виробничій системі, а так само в сфері розподілу товарів і благ, обміну і споживання. Термін «економіка» вперше було простежено в роботах Ксенофонта ще до н. е. Ксенофонт називав економіку наукою природною. А ось Аристотель протиставляв дві науки: хрематистику і економіку. Хрематистика – це наука, що вивчає діяльність людини в сфері взаємин з добуванням вигоди.

Сучасна філософія розглядає економіку як баланс відносин з боку суспільства, пов’язану з таким поняттям як вартість. Основним завданням економіки є постійне створення умов, які здатні забезпечити нормовану життєдіяльність і існування суспільства взагалі. Економіка, як господарська діяльність, дає можливість задовольнити людську зацікавленість в ресурсах, які, на даний момент, є обмеженими.

Економіка має різні форми прояву:
1. Ринкова
2. Адміністративно-командна
3. Традиційна
4. Змішана економіка

Економічне зростання являє собою виробництво продукції, яке піддалося збільшення в обсязі протягом певного періоду часу.

Фактори, які призводять до економічного зростання:

1. Великий обсяг якісних робочих рук.
2. Ефективність основного капіталу.
3. Обсяг природних багатств, їх якість
4. Ефективне управління
5. Новітні технології

Вперше ознаки економічного зростання були помічені в Англії, в кінці 18 ст. До економічному піднесенню в той час привела велика промислова революція. Тоді дохід одного громадянина зріс в середньому в 10 разів. Сьогодні самі слаборозвинені країни змушені виживати на щоденний дохід, розмір якого відповідає 1 долара США (при ціновому відповідно США)

Деякі аналітики стверджують, що економічне зростання може викликати всесвітній колапс природний ресурсів. Решта критики стверджують, що відомо чимало цивілізацій, які зникли через те, що навколишнє екосистема не зуміла забезпечити достатню кількість ресурсів для зростання цих цивілізацій.

Економіка має на увазі складний всеохоплюючий комплекс, здатний створювати умови для життєдіяльності окремої людини і суспільства в цілому.

Посилання на основну публікацію