Чим відрізняються традиції від звичаїв

Людське життя складається з ритуальних дій, які ми виконуємо за звичкою – не замислюючись про їх істинному розумінні. Святкування Нового року і дня рожденья, побажання доброго ранку і ночі, правила поведінки – звідки все це взялося і для чого потрібно? Хто сказав, що чорна кішка приносить невдачу, а вільне місце в транспорті потрібно обов’язково поступатися літнім людям? Зрозуміло, наявність великої кількості прикмет і ритуалів пов’язано з наявністю традицій і звичаїв. Чим відрізняються ці поняття, або вони позначають одні й ті ж звички?

Традиції – це комплекс ритуальних дій, який включає в себе обряди, щоденні дії, правила поведінки в суспільстві, що передаються з покоління в покоління протягом тривалого періоду часу. Головна відмінність даного феномена – його загальність і універсальність, територіальна (національна) прив’язка. Традиції нікому не належать, вони можуть або дотримуватися, або ігноруватись.

Звичаї – це дія, вкорінене в суспільній свідомості і повторювана знову і знову. До них відносяться також правила, що сформувалися в певній сфері діяльності (спорт, політика, економіка). Звичай може бути правовою, релігійним, культурним і в певних випадках – обов’язковим для дотримання. За відмову від виконання передбачені громадські санкції (осуд, остракізм, примус).

Таким чином, звичай і традиція – поняття практично рівнозначні, і виділення відмінностей між ними залежить від тлумачення визначень. Проте, при уважному аналізі можна помітити деякі особливості. Так, традиції – це глибокі звичаї, які сформувалися протягом кількох поколінь і стали частиною культури. Водночас, це жодною мірою не стосується обсягу понять. Звичаї – ширше, так як вони охоплюють велику частину людського життя. Традиції можуть бути і професійними, і сімейними, що залежить від укладу життя відносно невеликої групи людей.

Як звичаї, так і традиції підтримуються широкими суспільними масами і схвалюються ними. Це своєрідна віддушина, де кожна людина може відчути зв’язок зі своїми предками, єднання з близькими. Так, традиція зустрічати гостей хлібом і сіллю демонструє привітність народу. Звичай – посидіти перед довгою дорогою, допомагає зібратися з думками і трохи відпочити.

Варто зауважити, що народні звички серйозно ускладнюють розвиток суспільства і в критичній ситуації можуть виявитися не тільки марними, але й шкідливими. Глибокі традиції свідчать про культуру народу, його тривалої житті і розвитку. Звичаї демонструють повагу до предків, тому спадщини, яку вони передали своїм нащадкам.

відмінність традицій від звичаїв полягає в наступному:
Обсяг поняття. Звичай – явище більш широке, ніж традиція. Це дуже легко простежити на конкретних прикладах. Звичаї можуть бути народними, племінними, територіальними, а традиції – сімейними, особистими, професійними.
Рівень. Якщо звичай – це всього лише звичка, яка повторюється автоматично, то традиція – спрямованість діяльності, більш складна і багатогранна.
Укорінення у свідомості. Звичай, як правило, менш тривалий, ніж традиція. Це пов’язано з глибиною засвоєння даної звички. Переходячи з покоління в покоління, звичай стає традицією.
Спрямованість. Дотримання традицій більшою мірою спрямована на інформування народних мас. Звичай – це, перш за все, активна дія, яке переслідує певну мету, спочатку – практичну.

Посилання на основну публікацію