Чим відрізняються ліберали і консерватори

У всі часи люди переслідували свої погляди і до влади приходили ті соціально-політичні групи, які були найкраще пристосовані до певних умов.

Ліберали і консерватори відрізняються один від одного так само сильно, як день від ночі, а колектори – від судових виконавців.

Так, перші завжди виступають за проведення сміливих реформ, розширення прав і свобод громадян, другі – за збереження статусу-кво і традицій, які вважаються основою світобудови.

Лібералізм – це політична ідеологія, відповідно до якої основною цінністю держави визнаються її громадяни. Саме поняття походить від слова «свобода» або «вільнодумство». З’явившись як антипода консерватизму, політична доктрина ставила основною метою руйнування існуючих порядків для проведення реформ. Так, саме лібералізму ми зобов’язані наявністю рівноправності в суспільстві, появою виборів та вільного ринку.

Консерватизм – це політична ідеологія, яка ставить в основу наявні цінності і не бажає їх зміни. Поняття походить від слова «збереження», «незмінний стан». Традиційний порядок вважається ідеальним, тоді як реформи – згубними для країни та суспільства. Консерватори схильні захищати свій ринок від іноземних товарів, суспільство – від інородців, релігію – від ворожих течій.

Як лібералізм, так і консерватизм обумовлені просторово-часовими рамками.

Так, погляди лібералів кінця 17-го століття у Великобританії серйозно відрізняються від їхніх однодумців 21-го століття з США. Але незмінним є одне: консерватори в усі часи противилися реформам, вважали можливим використовувати протекціоністські заходи, придушувати народні хвилювання. Ліберали вважають, що саме держава має служити людині, а не навпаки.

Консерватизм – образ мислення, який переноситься на економіку, політику, мистецтво. Лібералізм – здатність до дії, завдяки якій вчорашня єресь стає аксіомою. У проекції на сучасне життя, створення Світової організації торгівлі можна вважати ліберальною віхою розвитку економіки, створення закритих спілок (на кшталт ЄЕП) – консервативними заходами, спрямованими на захист традиційних ринків.

Різниця між лібералами і консерваторами полягає в наступному:

  • Політика. Консервативна ідеологія вважає проведення корінних реформ неприйнятним, обмежуючись лише косметичними змінами. Ліберальні партії завжди виступають за реформи, розширення прав і свобод громадян, підвищення соціальних гарантій;
  • Економіка. Якщо ліберали проголошують відкритий ринок, то їх ідеологічні суперники – навпаки, прагнуть закрити свій економічний простір від чужого згубного впливу;
  • Релігія та цінності. Основна цінність консерватизму – традиційний уклад: сім’я, церква, порядок. Лібералізм проголошує свободу совісті, відмову від забобонів, пережитків минулого;
  • Суспільство. Консерватизм приділяє підвищену увагу формалізму: формі одягу, соціальній поведінці, ієрархії. Лібералізм, навпаки, вітає свободу самовираження, свободу шлюбу (аж до створення одностатевих сімей), широкі зв’язки всередині суспільства.
Посилання на основну публікацію