Чим відрізняється журнал від газети

Газета та журнал – найпоширеніші друковані видання, що надають читачам актуальну інформацію про події політичного, соціального, економічного та культурного життя суспільства. Однак при подібності тематики публікованих матеріалів і способів їх подачі журнал відрізняється від газети і за формою, і за змістом, і за ступенем впливу на читацьку аудиторію.

Газета – періодичне видання, орієнтоване на оперативну публікацію відомостей про поточні події, важливих для вирішення політичних питань і розвитку суспільних відносин. Одна з першорядних завдань газети – аналіз і оцінка фактів з певної ідеологічної позиції, якої дотримується редакція видання. Газета не тільки інформує про злободенні проблеми, але веде пропаганду і агітацію з метою формування громадської думки та моделювання відповідної поведінкової реакції читача на освітлювану проблему.

Журнал відрізняється від газети форматом випуску, об’ємом публікованих матеріалів, більш довгим циклом випуску. Якщо газети за періодичністю бувають щомісячними, щотижневими і щоденними, то журнал зазвичай виходить не частіше одного разу на місяць. Він володіє меншою в порівнянні з газетою оперативністю інформації, але може надати більш глибокий і всебічний аналіз порушеної теми.

На відміну від газети, для якої характерні репортажі, замальовки, огляди і замітки, журнальними жанрами вважаються розгорнуті інтерв’ю та аналітичні статті.

Журнали, як і газети, видають для певної аудиторії і розрізняють за тематикою. Вони можуть бути загальнонаціональними, регіональними, місцевими, корпоративними; є періодичні видання для певних соціальних груп і вікових категорій.

Однак журнал і в цьому плані має більш широкі можливості. Поряд з традиційними формами випуску політико-економічних, технічних, медичних, літературних журналів виходять журнали-підручники, каталоги, альманахи, хроніки та інші види журнальної продукції.

По внутрішній структурі і композиційним рішенням журнал також відрізняється від газети. Якщо газетний матеріал верстають за розділами і рубриками, традиційно закріпився за газетної смугою, в журналі постійні розділи можуть доповнюватися нарисових і публіцистичними матеріалами, а в літературних журналах – критичними статтями та бібліографічними довідками.

Журнал, як і газету, можна читати в будь-якому місці. Але все-таки солідні журнальні видання завдяки якості паперу і щільності обкладинки зберігаються значно довше газет.

відмінність між журналом і газетою полягає в наступному:
Журнал відрізняється від газети форматом видання і може виходити у вигляді брошури об’ємом до 100 сторінок.
У газеті публікується оперативна інформація з місця події; перевагу журналу – в можливості більш глибоко і детально проаналізувати матеріали публікації.
Провідні газетні жанри – репортажі, замальовки, огляди і замітки, в тому час як в журналах частіше публікують розгорнуті інтерв’ю, аналітичні та публіцистичні статті.
Журнал відрізняється від газети композиційно і стилістично.

Посилання на основну публікацію