Чим відрізняється вірш від розповіді

✅ Відрізнити вірш від розповіді нескладно навіть недосвідченому читачеві. Набагато складніше встановити, в чому саме полягає ця відмінність.

Вірш є особливою, поетичною формою, яку відносять до ліро-епічних жанрів художньої літератури. Її основна ознака – в ритмічної організації тексту, заснованої на впорядкованому чергуванні ударних і ненаголошених складів. Таке чергування називається віршованим розміром. У силабо-тонічній системі віршування виділяють п’ять основних розмірів: ямб, хорей, анапест, амфібрахій і дактиль.

Віршований текст найчастіше ділиться на відносно самостійні фрагменти – строфи кінцівками рядків, що римуються. Однак вірш може бути написано і без поділу на строфи, якщо, за задумом автора, воно являє собою єдине концептуальне ціле. Рима також не є обов’язковою характерною рисою поетичного твору: у білих віршах вона відсутня.

Вірш завжди зображає глибокі переживання ліричного героя, навіть якщо воно створене в оповідній манері на історичну тему або належить до громадянської лірики. Особистий мотив – один із способів передачі емоційного стану автора, завдяки якому вірш набуває внутрішній сяють і здатність впливати на читацьке сприйняття.

Переказ вірша в прозовій формі спотворює його зміст. Віршований текст чітко впорядкований, і, до того ж у ньому використовуються стилістично виправдані засоби художньої виразності: метафори, епітети, образні порівняння, мають додаткове смислове навантаження. Емоції, які викликає вірш, виникають саме тому, що автор знаходить найбільш точну форму слововживання, створює потрібний ритм, використовує різні прийоми особливої організації мови, включаючи інверсію і алітерацію.

При переказі все це втрачає значення.

Розповідь володіє зовсім іншими жанровими ознаками. Він належить до епічних творів, написаним в прозі: для них обов’язковий сюжет з точно визначеною зав’язкою, кульмінацією і розв’язкою. Авторська ідея в оповіданні реалізується через подієво-оцінний зв’язок фрагментів розповіді. Вони вибудовуються навколо важливого для розкриття цієї ідеї епізоду з життя героя за принципом причини і наслідки.

Текст розповіді повинен володіти динамічністю, точністю кожної деталі, напруженістю ритму, який, на відміну від віршованого, проявляється не на слоговому рівні, а в загальній стилістиці оповідання. Яскравим прикладом може служити відомий «телеграфний» стиль оповідань Хемінгуея.

Зміст оповідання легко передати своїми словами, якщо слідувати логіці авторського оповідання.

Відмінність вірша від оповідання полягає в наступному:

  1. Розповідь – одна з прозових форм епічного жанру. Вірш належить до ліро-епічним літературним жанрам.
  2. Ритмічна організація в оповіданні проявляється на рівні авторського стилю. У вірші ритм є основою упорядкованого чергування ударних і ненаголошених складів, тобто, віршованого розміру.
  3. В оповіданні не використовується рима. У більшості віршованих текстів рима вважається обов’язковим формотворчим елементом.
  4. Розповідь будується на сюжетній основі. У вірші найчастіше сюжетна лінія відсутня.
  5. Розповідь у оповіданні пов’язано з незвичайним епізодом з життя головного героя. Вірш передає емоційний стан ліричного героя, викликане якими-небудь важливими для нього подіями.
  6. Зміст оповідання можна передати в короткій формі без спотворення авторської ідеї. Переказати вірш своїми словами неможливо.
Посилання на основну публікацію