Чим відрізняється тема від ідеї

Будь-який аналіз літературного твору починається з визначення його теми та ідеї. Між ними існує тісний смислова і логічний зв’язок, завдяки якій художній текст сприймається як цілісне єдність форми і змісту. Правильне розуміння значення літературознавчих термінів тема та ідея дозволяє встановити, наскільки точно автор зумів втілити свій творчий задум і чи варто читацької уваги його книга.

Що таке тема та ідея
Тема літературного твору – це смислове визначення його змісту, що відображає авторське бачення зображуваного явища, події, характеру або інший художньої реальності.

Ідея – задум письменника, що переслідує певну мету в створенні художніх образів, у використанні принципів сюжетостроения і досягненні композиційної цілісності літературного тексту.

Порівняння теми та ідеї
У чому ж різниця між темою та ідеєю?

Образно кажучи, темою можна вважати будь-який привід, який спонукав письменника взятися за перо і перенести на чистий аркуш паперу відбите в художніх образах сприйняття навколишньої дійсності. Писати можна про що завгодно; інше питання: з якою метою, яку задачу ставити перед собою?

Мета і завдання визначають ідею, розкриття якої і складає сутність естетично цінного і суспільно значимого літературної праці.

Серед різноманіття літературних тем можна виділити кілька основних напрямів, які служать орієнтирами для польоту творчої уяви письменника. Це історичні, соціально-побутові, пригодницькі, детективні, психологічні, морально-етичні, ліричні, філософські теми. Список можна продовжити. До нього увійдуть і оригінальні авторські замітки, і літературні щоденники, і стилістично відточені виписки з архівних документів.

Тема, відчута письменником, знаходить духовний зміст, ідею, без якої книжкова сторінка залишиться просто зв’язковим текстом. Ідея може бути відображена в історичному аналізі важливих для соціуму проблем, в зображенні складних психологічних моментів, від яких залежить людська доля, або просто у створенні ліричної замальовки, будить у читача почуття прекрасного.

Ідея – глибинний зміст твору. Тема – мотив, що дозволяє реалізувати творчий задум у рамках конкретного, точно означеного контексту.

відмінність теми від ідеї полягає в наступному:
Тема визначає фактичне і смисловий зміст твору.
Ідея відображає завдання і цілі письменника, яких він прагне досягти, працюючи над художнім текстом.
Тема володіє формоутворювальними функціями: вона може бути розкрита в малих літературних жанрах або отримати розвиток у великому епічному творі.
Ідея – основний змістовний стрижень художнього тексту. Вона відповідає концептуальному рівню організації твору як естетично значимого цілого.

Посилання на основну публікацію