Чим відрізняється соціалізм від комунізму

Можливість соціальної справедливості завжди хвилювала людство, і не дивно, що окремі вчені змогли теоретизувати ці ідеї, а політики – частково втілити на практиці. Громадські системи, які максимально відображають суть даної концепції – комунізм і соціалізм. Спочатку вони використовувалися як синоніми, але з часом їх значення суттєво змінилися. Чим зараз розрізняються дані категорії і чи можуть вони бути реалізовані на практиці?

Соціалізм – суспільний лад, в основу якого покладена ідея загальної рівності, соціальної справедливості, усуспільнення засобів виробництва, посиленого розвитку промисловості. Теоретиками концепції вважаються П’єр Леру, Карл Маркс, Шарль Фур’є та інші вчені. На даний момент у світі існують різні моделі даного суспільного ладу, в числі яких такі антиподи, як Швеція, Куба, Північна Корея. Втілення подібних ідей на практиці залежить від історико-культурного контексту.

Комунізм – вища стадія розвитку суспільства, при якій настає повне усуспільнення власності, рівність всіх громадян. Сама ідея вважається утопічною і ніколи не втілювалася на практиці. Її теоретиками є К.Маркс і Ф.Енгельс, а активними прихильниками – Ленін, Сталін, Бухарін і інші політичні діячі 20 століття. При комунізмі усуспільнюється не тільки засоби виробництва, а й продукція, отримана в процесі господарсько-економічної діяльності. Спочатку вважалося, що для переходу до такого стану потрібно світова революція, яка знищить саме поняття держави і кордонів.

У чому різниця між соціалізмом і комунізмом?
Таким чином, в основу зазначених навчань покладено схожі тези про загальну рівність і справедливість. Однак у літературі прийнято вважати, що соціалізм – це цілком реальний суспільний лад, який вже втілювався на практиці. Комунізм же – утопія, недосяжний ідеал, і прийти до нього неможливо. Вся справа в тому, що соціалізм націоналізує засоби виробництва, але не готову продукцію. Для комунізму цього мало: усуспільненню підлягають у тому числі і результати праці.

Соціалізм спирається на робітників і селян, культурний рівень яких буде різко підвищений у зв’язку з автоматизацією праці. Для комунізму характерно безкласове суспільство, де абсолютно всі громадяни перебувають у рівних умовах. Соціалізм не відмовляється до кінця від грошей і ринку, який, тим не менш, жорстко регулюється державою. Для комунізму все це – пережитки минулого, які підлягають усуненню. Вся продукція виробляється автоматичним методом на націоналізованому обладнанні безкоштовно роздається громадянам: рівно стільки, скільки їм потрібно для щасливого життя.

відмінність соціалізму від комунізму полягає в наступному:
Ступінь розвитку. У теорії комунізм вважається останньою сходинкою розвитку суспільства, за якою настає загальна рівність і благоденство. Соціалізм же є лише перехідним етапом.
Ступінь усуспільнення. При соціалізмі национализируются тільки засоби виробництва, при комунізмі – ще й готова продукція.
Товарно-грошові відносини. Соціалізм не передбачає повну відмову від грошей і ринку, в той час як для комунізму дані інститути неприйнятні.
Основний принцип. Соціалізм: кожному – по праці; комунізм: кожному – за потребами.
Громадська база. При соціалізмі відбувається зближення різних суспільних груп, підвищення рівня освіти, при комунізмі панує безкласове суспільство.
Матеріальна база. При соціалізмі здійснюється інтенсивний розвиток виробництва, при комунізмі воно повністю автоматизується.

Посилання на основну публікацію